לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1431

מומרים ומוסרים

סיפרו לו לרבי לוי-יצחק מברדיצ'ב, שזקן בן שבעים המיר. נענה רבי לוי-יצחק ואמר:

ריבונו של עולם, הבט משמים וראה, כמה גדול כוחו של אדם מישראל לעובדך באמת. שבעים שנה עמד זקן זה ביהדות!...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם