לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1427

מומרים ומוסרים

הפרופיסור המומר דניאל חוולסון חיבּר, כידוע, ספר כנגד עלילת-הדם, והרבה טובה החזיק לעצמו כלפי היהודים, וגם שכר רב דרש מאת עסקני ישראל בפטרבורג. שלח לו אחד מגדולי הרבנות:

"אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת"[3].

החזיר לו חוולסון:

"רבי, עד שלא נוצרתי איני כדאי, עכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי"...[4]

[3] משנה אבות ב, ח.

[4] ברכות יז, א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם