לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1426

מומרים ומוסרים

בשכונתו של הרב רבי שלמה-יהודה רפופורט (שי"ר) בטארנופול גר משכיל אחד, שיצא לתרבות רעה והמיר. פעם אחת נכנס אותו מומר אצל הרב בשבת, ובו בזמן נכנס גם האיזגד והניח מכתבים על השולחן. אמר הרב למומר:

לך פתח את המכתבים.

נעלב המומר ואמר:

רבי, כלום גוי לשבת אני בעיניך?

החזיר לו הרב:

"לך, לכך נוצרת"...[2]

[2] בבא מציעא פה, א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם