לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1355

גנבים וגזלנים

תפסו לגנב שׁגנב תרנגולת של אלמנה ענייה. חירפו אותו ואמרו לו:

רשע מרושע, אין אלהים בלבך. לא חששת לגנוב תרנגולת אחרונה של ענייה עלובה.

החזיר הוא:

אדרבה, חששתי... ראיתי תרנגולתה של ענייה עלובה זו תועה ברחוב, ואין דואג לה. חששתי, שמא ירגיש בה אדם שאינו מהוגן ויגנוב אותה. נמלכתי ואספתיה אלי, כדי לעשות לה שמירה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם