לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1350

גנבים וגזלנים

ההוא שנכנס לגן-ירקות שלא ברשות וּמילא שקו מלפפונים. תפסוהו והביאוהו לגוי בעל הגן. אמר לו הגוי בעל-הגן:

מה לך ולגן שלי ולמלפפונים שלי?

החזיר התפוס:

הלכתי בדרך והדביקה אותי רוח-סערה. ראיתי גן וקפצתי לתוכו בשביל להיסתר מן הסערה. ראיתי קלחי מלפפונים ונאחזתי בהם, שלא תפילני הסערה. ומשום שנאחזתי בהם בכל כּוֹחי נעקרו מן הערוגה שלא מדעתי. אמר לו הגוי בעל-הגן:

תירצת עקירת המלפפונים, ולא תירצת כיצד הם באו לתוך שׂקך?

נענה התפוס ואמר:

אף זו שאלה של גוי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם