לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1351

גנבים וגזלנים

שניים הלכו בדרך והגיעוּ לגן של פּירוֹת. נכנס אחד לגן והתחיל קוטף תפוחים. עד שהספיק למלא כיסיו קרא אליו חברו:

הנח את התפוחים וּברח... רואים!...

קפץ הלה וברח מתוך הגן. פנה כה וכה וראה, כי אין איש, תמה ושאל:

מי רואה?

החזיר לו חברו:

אלהים רואה.

טפוּ! –רגז הוא ורקק. – ואני נבהלתי... אמרתי, שהגוי, להבדיל, רואה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם