לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1348

גנבים וגזלנים

ראו ליהודי, שהוא תפוס בידי שוטרים ונהלך אחריהם לבית-האסורים. אמרו לו:

מה פשעך ומה חטאתך?

השיב התפוס:

חבל מצאתי בשוק והרימותיו...

תמהו השומעים:

ועל זה מוליכים ואתך לבית-האסורים?

סיים התפוס:

ולא מדעתי היה סוס נמשך והולך אחרי החבל...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם