לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1347

גנבים וגזלנים

בליל "זכור ברית" עבר סוחר דרך עיירה קטנה, והוא עייף וסוסיו עייפים. נמלך וירד לפונדק לפוש ולהאכיל את הסוסים.

עד שישב בפונדק ושתה כּוֹסוֹ, וסוסים בּחוץ לעסו מתוך תרמיליהם, נשמע קול קורא של השׁמשׁ:

"ישראל עם-קדושים קוּמוּ לסליחות"!

מיד יצא הסוחר אל השמש, הניח לתוך ידו מטבע של כסף ואמר לו:

בבקשה ממך, הנח להם לקדושים שישנו עוד חצי-שעה.

שילשל השמש את המטבע לכיסו ואמר:

רצונך אעשה. אבל תמוה אתה בעיני, שאתה דואג כל-כך לקדושים. מה איכפת לך, אם יקומו חצי-שעה קודם?

החזיר לו הסוחר:

לא להם אני דואג, לסוסי אני דואג: כל זמן שהקדושים ישׁנים, סוסי אינם בחזקת סכנה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם