לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1343

גנבים וגזלנים

ההוא שנכנס אצל רבּם של הגנבים. פתח ואמר:

מורנו ורבנו, מחר יריד ובאתי להישׁאל, אם יש צד היתר לעקור בשעת מהומה של יריד ארנק מתוך כיסו של אחר ולהניחו בתוך כיסי שלי?

אמר לו "הרב":

עד שאתה שואלני, אם מותר, שאלני אם אפשר?

תמה השואל:

מה לתלמיד-חכם כמותך ולשאלה של הדיוט? ודאי אפשר, שהיריד גדול והדחק מרוּבה.

החזיר לו "הרב":

אם-כך, חוכך אני להתיר, שקיימא לן: בשעת הדחק מוּתר...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם