לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

134

אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

אייזיק בעל-עגלה היה מלמד את נוסעיו "הלכת-נסיעה": כשהסוסים יעלו בהר – תטרחו ותעלו אחריהם ברגל: משום צער בעלי-חיים; כשהסוסים ירדו מן ההר – תטרחו ותרדו אחריהם ברגל: משום סכנה; וכשהסוסים ילכו במישור – תטרחו ותהלכו אחריהם ברגל: משום שמישור יפה לטיול.

אמרו לו הנוסעים:

ואימתי נשב בעגלה?

החזיר להם אייזיק:

כשנעמוד לרעות.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם