לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

133

אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

נכנס אדם אצל שען וכולו רוגזה:

לא-יצלח שכמותך אסור במלאכה. עד שלא תיקנת שעוני היה מהלך, לכל-הפחות, לסירוגין; עכשיו, שתיקנת אותו, אינו מהלך כלל. רק לקלקל אתה יודע...

לקלקל? – קפץ והפסיקו השען. – תיבש ימיני, אם נגעתי בו אפילו באצבע קלה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם