לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1336

גנבים וגזלנים

פעם אחת שאל גימפלי גנב את מאיר-יוזי אביו:

בשלמא כל ימות-השנה כדין אתה עושה: מכניס ידך לכיסו של נוכרי ומוציא כל מה שיש בתוכו. אבל בפסח הוא איכא משום "בּל ייראה וּבל יימצא"?

החזיר לו מאיר-יוזי:

שאלה גדולה שאלת, בני. מיהו כבר הורו חכמים: "חוּר שבין יהודילנוכרי – זה בודק עד מקום שידו מגעת וזה בודק עד מקום שידו מגעת"....[3]

[3] משמע, שמאיר-יוזי גרס "נכרי" במקום "חברו" בגמרא פסחים ח' א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם