לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1335

גנבים וגזלנים

מאיר-יוזי היה אומר:

יפה אמרו חכמים: "תורה מחזרת על אכסניה שלה"[2] מימי לא לימדתי לגימפלי בני הלכות גניבה, והוא בקי בהן מאליו יותר ממני...

[2] בבא מציעא פה, א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם