לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1333

גנבים וגזלנים

אמר מאיר-יוזי:

עכשיו, שזקנתי ותש כוחי, אני נוסע במחלקה השלישית, פעמים גם בשנייה וראשונה. לשעבר, כשהייתי נער, לא נסעתי אלא במחלקה השמינית.

אמרו לו:

רבי מאיר-יוזי, מחלקה שמינית היכי תמצי?

הסביר מאיר-יוזי:

ראשונה, שנייה ושלישית – כל אדם. רביעית – חיילים. חמישית – מי שאין לו כרטיס ונותן מה-שהוא לקונדוקטור. שישית – מי שמבטיח מה-שהוא לקונדקטור, ומשתמט הימנו ואינו נותן לו כלום.

שביעית – מי ששוכב בלי כרטיס מתחת לספסל כּעוּבּר במעי-אמו. ושמינית – מי ששוכב בלי כרטיס מתחת לספסל ומבריח משם מזוודה של אחרים...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם