לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1332

גנבים וגזלנים

מאיר-יוזי נתפס בגניבה ונמסר לדין. אמר לו הדיין:

מסתכל אני בך ובמעשיך ורואה, שאין לך תקנה. כמה פעמים כבר באת לידי והזהרתיך שלא תיגע במה ששיך לאחרים.

החזיר לו מאיר-יוזי:

מה אעשה, אדוני הדיין, וכל מה שאני מוצא בעולם כבר שייך לאחרים...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם