לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1264

עמי ארצות והדיוטות

שאלו ליהודי מערבי:

היכן אנו מוצאים "דוד" בתהילים?

הרהר המערבי והשיב:

מקרא מפורש הוא: "ודרך רשעים תאבד"...[40]

[40] תהילים א, ו. – כידוע, מבטאים יהודי המערב את החולם כעין קמץ, דוגמת ההברה הספרדית.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם