לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1263

עמי ארצות והדיוטות

יהודי "מתוקן" נכנס בשבת אצל מוכר-ספרים לקנות "שיר המעלות" לאשתו היולדת. אמר לו מוכר-הספרים:

שבת היא מלמכור.

כעס "המתוקן":

וכי בשביל שאתם האדוקים זהירים במצוות שבת תהא אשתי חסירה "שיר-המעלות" יום שלם?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם