לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

126

אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

אב מסר את בנו לחייט, שילמדו חייטות, ופסק לו עשרים רובל שכר-לימוד. לא היו ימים מרובים והחייט בא וביקש מחצית שכר-הלימוד. אמר לו האב:

תמה אני, אם בזמן מועט כזה הספיק בני ללמוד מחצית המלאכה.

החזיר לו החייט:

חייך, שכך. קיימא לן: חייט צריך שילמד שני דברים: שתייה ותפירה. שתייה כבר למד בנך על דרך ההפלגה, ותפירה, חוששני, שלא ילמד עולמית

לסיפור הבא

לסיפור הקודם