לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

125

אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

בראשון בשבת קרא הרב לחייט והזמין "קאפוטה" חדשה. ותנאי היתנה עם החייט, שיגמור מלאכתו עד ערב-שבת. לא עמד החייט בדיבורו והביא את "הקאפוטה" אחרי השבת.

סנט בו הרב ואמר לו:

בוא וראה, מה בינך לבין הקדוש ברוך-הוא, שהקדוש ברוך-הוא הספיקו לו שישה ימים לברוא את העולם כולו, ואילו אתה לא הספיקו לך שישה ימים לתפור "קאפוטה" אחת.

החזיר לו החייט:

רבי, אף אני אומר כך: בוא וראה, מה ביני לבין הקדוש ברוך-הוא, שהקדוש ברוך-הוא ברא את עולמו על רגל אחת, ובמחילה כל מלאכתו אינה שווה כלום, ואילו אני לא .חסתי על זמני ותפרתי לך "קאפוטה" – שופרא דשופרא

לסיפור הבא

לסיפור הקודם