לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1240

עמי ארצות והדיוטות

מוכסן בא לעיר ונכנס אצל הרב.

אמר לו הרב:

זה כמה לא באה "שאלה" מביתך לפני. שמא כל אותם הימים לא מצאה אשתך מחט בקוּרקבנהּ של תרנגולת?

השיב לו המוכסן:

רבי, אין רצוני להטריח אותך. שני פוסקים מומחים יש לי בביתי: כלב שחור וכלב צהוב. תרנגולת שנמצאה מחט בקורקבנה, אני משליכה לפניהם: אכלוּהּ בידוע שטריפה היא, לא אכלוּהּ, בידוע שכשירה היא... ויודע אתה, רבי? אותו השחור מחמיר גדול הוא – להבדיל, כמותך...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם