לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1238

עמי ארצות והדיוטות

מוכסן שלח בידי בנו מכתב להרב ותרמיל מלא גבינות.

פתח הרב את המכתב ומצא כתוב:

"שולח לאה גבינה"

עמד הרב ותהה:

מה פירוש "לאה גבינה"?

נענה בנו של המוכסן ואמר:

עליך אני תמה, רבי, שאין אתה יודע חשבון האימהות. אם "שרה" – עשרה, הרי "רבקה" – אחד-עשר, "רחל" – שנים-עשר, ו"לאה" – שלושה-עשר.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם