לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

117

לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

שאל יהודי את חברו:

אימתי תפרע לי חובי?

החזיר לו חברו:

מה אני בעיניך, נביא?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם