לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

116

לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

מאימתי חל שם הבעל על אשתו?

משעת נישואים.

ומאימתי חל שם האשה על בעלה?

משעת שמיטה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם