לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

113

לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

מעשה בחנווני, שנעשו עסקיו רעים ועמד משלם. הצדיק עליו חברו את הדין ואמר:

כך נאה לו, בשביל שהיה מחלל שבת.

אמרו לו:

מה עניין שמיטה אצל חילול-שבת?

הסביר הלה:

אילמלא לא היתה חנותו פתוחה בשבת כבחול, מובטחני, שלא היה צריך לשמט אלא לאחר שנתיים...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם