לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

112

לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

מדכי חבד היה אומר:

יפה אמרו חכמים: "איזהו עשיר? כל שיש לו בית-הכיסא סמוך לשולחנו" [4]. אם עשירות זו אין בה כדי להשיא בת, – יש בה כדי לסלק חוב...

[4] שבת כה, ב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם