לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

107

לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

בעל-חוב תבע חובו מאת שמטן וטען לפניו:

כיצד אין אתה מתבייש לשלם לי רעה תחת טובה? כלום ריבית לקחתי מאתך? "גמילות-חסד" הוא ממוני בידך.

אמר לו השמטן:

עד שאתה עומד וטוען טענה של מה-בכך, מוטב שתישק לי בטבורי.

נתמלא הלה כעס גדול והתחיל מחרף ומגדף את השמטן.

אמר לו השמטן:

מה תצעק אלי? שמא רצונך, שתישק לי דווקא באותו מקום? קום ועמוד בשורה. שם מחכים כבר רבים שקדמו לך.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם