לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

108

לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

סוחר שמט ממון הרבה. נתכנסו אצלו בעלי-החובות והתחילו תובעים ממונם בקולי-קולות. אמר להם השמטן:

רבותי, למה אתם מרעישים עולמות? כלום בצעקות תגבו ממונכם? מוטב, שתשמעו במנוחה מה שאציע לכם.

מיד נשתתקו כולם ובקשו לשמוע, מה הוא מציע. אמר להם השמטן:

אני מציע לכם אחת משתי אלה: או שאני אירק לכולכם בפניכם, או שאתם תשקו לי כולכם באותו מקום. עכשיו בחרוּ לכם.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם