לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1003

תמימים וערמומים

אורח התהלך ברחובות וילנה והגיע לחנות מוכרת דלוסקמות. נטפל אליו בעל-החנות והתחיל משדלו, שיקנה דלוסקמה. אמר לו האורח:

מה צורך יש לי בה?

השיב לו בעל-החנות:

אין לך דבר שווה לכל נפש כדלוסקמה. מחר אתה נוסע למקום שהוא ונותן לתוכה חלוק, נעליים, מעיל...

הפסיקו האורח:

ומה אעשה אחר-כך? אצא לשוק ערום ויחף?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם