לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1004

תמימים וערמומים

שתי שנים עשה קרתני בכרך, ולסוף חזר לביתו אמרה לו אשתו:

מה ממון הבאת מן הכרך?

ליגלג עליה:

טיפשה! ממון של הכרך למה לך? כשם שרובל שלנו יש בו מאה קופיקה, כך גם רובל של הכרך מאה קופיקה יש בו. לא פחות ולא יותר...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם