לאתר מכון מעלה אדומים

לדף הקטלוג הראשי
מכון מעלה אדומים
קטלוג ספרים בלבד


שם הספר

מחבר

שנה

רשומה מלאה

רשומה מקוצרת

אב'יאה די סיר (אות' לאט': Avia de ser)

איקו קונורטי

1993

1

1

אב'לאד אה מי סי' מאדרי – הבית ''שיחו לאמי'' מתוך הפיוט ''עת שערי רצון'' – בתרגום ללאדינו – כתב יד

2

2

אבדול חאמיד או איל סולטאן קורילאדו

ג. אלאלוף (מתרגם)

1928

3

3

אבישוע איל כהן גדול אי סוס איז'וס [חסר שער]

4

4

אגרת החיים - איל קונפונימיינטו די לה קופה די עץ החיים

[רפאל אשר קובו]

1874

6

6

אהבה וקוץ בה (רומן פולקלורי מחיי הספרדים בירושלים)

משה בן משיח ברוכוף

[1950]

7

7

אוג'ינטה אי סייטי אנייוס לו קי טינגו - פואימאס (או' לאט':anyos lo ke tengo 87)

לינה כהן אלבוקריק

1988+

8

8

אוטו-אימאניסיפאסייון גריטו די אלארמו אה סוס אירמאנוס די ראסה..אינטרודוקסייון די אחד העם

י.ל.פינסקר

1931

9

9

און מארידו אינטרי דוס מוז'יריס (אות' לאט': Un marido entre dos mujeres)

1988

10

10

און קרימין סאלב'אז'י (עןתק 1, חסר שער ו-8 עמודים)

1913#

11

11

אונה מאטאנסה טירריב'לי'פארטי סיגונדה

.I.M (תר. מצרפתית)

[1905#]

12

12

אונה מאטאנסה טירריב'לי, פארטי פרימירה

.I.M (מתר. מצרפתית)

[1905#]

13

13

אונה מוז'יר טיריב'לי (עותק 1)

אליקסאנדר ן' גיאת (מתרגם)

1907

14

14

אונה מוז'יר טיריב'לי (עותק 2)

אליקסאנדר ן' גיאת (מתרגם)

1907

15

15

אונה פ'אמילייה די מאטאדוריס

אליקסאנדר ן' גיאת (אימיטאדו פור)

1908

16

16

אונה פ'אמילייה די מאטאדוריס (עותק 2) ]]

אליקסאנדר ן' גיאת (אימיטאדו פור)

1908

17

17

אונזי מיזיס די לאב'ורו ציוניסטה

1919

18

18

אוצר דברי לשון הקדש או דיקסייונארייו די לה לינגואה סאנטה

ב'ילייאם גוטליב שאב'פ'ליר

1855

19

19

איל אאירופלאן - נוב'יללה

אליה ר. קארמונה

1901

22

22

איל אב'יניר ג'ורנאל פוליטיקו קומירסייל אי ליטירארייו - אנייו סיגונדו

#

1899

23

23

איל אומברי סאנטו (עותק 1)

שמואל ב' אליה (מתרגם)

1912

24

24

איל אומברי סאנטו (עותק 2)

שמואל ב' אליה (מתרגם)

1912

25

25

איל אומברי סאנטו (עותק 3)

שמואל ב' אליה (מתרגם)

1912

26

26

איל אימפיראדור ג'וזיפו

1902

27

27

איל אינסינדייו דיל 18-19 אגוסטו 1917

[יצחק די בוטון]

1919

28

28

איל איסטאדו ג'ידייו

טיאודור הירצל (תאודור הרצל)

1931

29

29

איל אלאקראן (אות' לאט': El alakran)

דוד מאג'ורו (מתרגם) #

1954

30

30

איל אלאקראן (חסר שער וסוף)

שמואל ס. לוי - מתר' מצרפתית

1925

31

31

איל אמור די בלאנקיטה

דוד נ. חביב

1910

32

32

איל אניאו די קדושים, נוב'ילה ג'ודיאה (עותק 1)

1907

33

33

איל אניאו די קדושים, נוב'ילה ג'ודיאה (עותק 2)

1907

34

34

איל אקוזאד'ו סין קולפה - אונזין רומאנסו קומפואיסטו פור..

אליה א. קארמונה

1909

35

35

איל באנדידו טריג'ין רומאנסו קומפואיסטו פור אליה ר. קארמונה (עותק 1)

אליה ר. קארמונה

1910

36

36

איל באנדידו טריג'ין רומאנסו קומפואיסטו פור אליה ר. קארמונה (עותק 2)

אליה ר. קארמונה

1910

37

37

איל בארקירו דיל ב'ולגה .. פארטי סיגונדו

איב'אן בילוגין, תר' י. ש. קאזיס

[1927#]

38

38

איל בוקיטו די רומאנסאס, קאנטיקאס ריקוז'ידאס פארה נוב'יאס אי פארידאס..(חסר שער)

1926

39

39

איל בוראקו דיל אינפ'יירנו (עותק 1)

[אלכסנדר דימא האב (מח.)] אליקסאנדר ן' גיאת (מתרגם)

1911

40

40

איל בוראקו דיל אינפ'יירנו (עותק 2. חסר)

[אלכסנדר דימא האב (מח.)] אליקסאנדר ן' גיאת (מתרגם)

1911

41

41

איל ביזירו, ליאינדה ז'ודיאה (עותק 1)

שלמה ישראל שיריזלי (ריב'יסטאדה אי קוריז'אדה]

1905

42

42

איל ביזירו, ליאינדה ז'ודיאה (עותק 2)

שלמה ישראל שיריזלי (ריב'יסטאדה אי קוריז'אדה]

1905

43

43

איל ג'ירו דיל מונדו קון סינקו מיטאליקיס

פול דיב'ואה

1905

44

44

איל ג'ירו דיל מונדו קון סינקו מיטאליקיס (חסר שער ודף אחד בסוף)

פול בנואה, ריאיסקריטו פור איזאק דוד פ'לורינטין

1924

45

45

איל ג'וב'ין ג'ידייו

1922

46

46

איל גיד פארה איל פראטיקאנטי ח''א (אות' לאט': El gid para el pratikante)

נסים בכר

1967

47

47

איל גיד פארה איל פראטיקאנטי פרימירה פארטידה (אות' לאט':El gid para el pratikante'Primera partida)

נסים בכר

1959

48

48

איל דיזיאו אלקאנסאדו (נאנטיס) (אות' לאט: : (El dezeo alkansado - Nantes) עותק 1

מח. אמיל זולה, תר. מ. מנשה, תעתיק לאטיני דוד י. כהן

1952

49

49

איל טיימפו אנייו סינקואינטה אי סייטי - תרפ''ט

דוד פ'ריסקו (עורך) #

1928

50

50

איל טימפלו די אמור - [פרימיר ב'ולום] פרימירה אי סיגונדה פארטי

איזאק גבאי - מתר' מצרפתית

1924

51

51

איל טימפלו די אמור סיגונדו ב'ולום'טריסירה אי קואטרינה פארטי

איזאק גבאי - מתר'

1924

52

52

איל טיסטאמינטו די מוראל די רבנו אשר (אות' לאט': El testamento de moral de)

יצחק רופא (מתרגם)

1964

53

53

איל טראז'ומאן או ליב'רו די קונב'ירזאסייון אין איספאנייול אי אלימאן

מנחם ב, מיכאל פאפו

1884

54

54

איל טריאומפ'ו דילה ג'וסטיסייה - דראמה אין טריס אקטוס (עותק 1)

מואיז נאג'ארי

1921

55

55

איל טריאומפ'ו דילה ג'וסטיסייה - דראמה אין טריס אקטוס (עותק 2)

מואיז נאג'ארי

1921

56

56

איל טריזורו די ירושלים נו' 24-13 עמ' 192-97

משה א. עזריאל

1903

57

57

איל טריזורו די ירושלים נו' 5-1 עמ' 40-1 (עותק 2)

משה א. עזריאל

1902

58

58

איל טריזורו די ירושלים נו' 6-1 עמ' 48-1 (עותק 1)

משה א. עזריאל

1902

59

59

איל לוזירו ספרדי - ריב'יסטה מינסואלה אילוסטראדה (ב'ולום 1'נומירו 11)

אלבירט לוי אי מואיז סולאם

1927

60

60

איל ליב'רו די לה ליי לוס פרופ'יטאס אי לאס איסקריטוראס (עותק 1)

#

1873

61

61

איל ליב'רו די לה ליי לוס פרופ'יטאס אי לאס איסקריטוראס (עותק 2)

1873

62

62

איל ליב'רו די לה ליי לוס פרופ'יטאס אי לאס איסקריטוראס (עותק 3)

1873

63

63

איל ליב'רו די לה ליי לוס פרופ'יטאס אי לאס איסקריטוראס (עותק 4'חסר שער)

1873

64

64

איל ליב'רו די לה ליי לוס פרופ'יטאס אי לאס איסקריטוראס (עותק 5)

1873

65

65

איל ליב'רו די לה ליי לוס פרופ'יטאס אי לאס איסקריטוראס (עותק 6)

1873

66

66

איל ליב'רו די לוס סאלמוס טראזלאדאדו אין לה לינגואה איספאנייולה - קושטא תר''ס

1900

67

67

איל ליב'רו די לוס סאלמוס טראזלאדאדו אין לה לינגואה איספאנייולה - קושטא תרל''ח

#

1878

68

68

איל ליב'רו די לוס סאלמוס טראזלאדאדו אין לה לינגואה איספאנייולה - קושטא תרמ''ה

1885

69

69

איל ליב'רו די לוס סאלמוס טראזלאדאדו אין לה לינגואה איספאנייולה - קושטא תרס''ט

1909

70

70

איל ליב'רו די לוס סאלמוס טראזלאדאדו אין לה לינגואה איספאנייולה - קושטא תרפ''ב (עותק 1)

1922

71

71

איל ליב'רו די לוס סאלמוס טראזלאדאדו אין לה לינגואה איספאנייולה - קושטא תרפ''ב (עותק 2)

1922

72

72

איל מאטאדור די קריאטוראס

אליקסאנדר ן, גיאת (אימיטאדו פור)

[1908]

73

73

איל מאייוראל ג'ודייו

אליה ר. קארמונה

1910

74

74

איל מואיב'ו עבודת השנה נומבראדו קהלות יעקב (חסר שער, עותק 1)

יעקב משה חי אלטאראץ

1904

75

75

איל מואיב'ו עבודת השנה נומבראדו קהלות יעקב (חסר שער, חלקי, עותק 2)

יעקב משה חי אלטאראץ

1904

76

76

איל מואירטו ביב'ו, רומאנסו דראמאטיקו

ב'יקטור לוי (מתר' מצרפתית)

1921

77

77

איל מואירטו קי איסטה ביב'ו - פ'אטו ראקונטאדו פור און מידיקו

אליקסאנדר בן גיאת

1912

78

78

איל מודיקו

פייר דיקורסיל - מח, מיכאל מולכו -תר

1920

79

79

איל מיזיראב'לי

שמואל סעדי הלוי (מח.)

1926

80

80

איל מיסטירייו דילה אירמוזה מואירטה

איזאק גבאי (תר)

[1910#]

81

81

איל מכביאו - פוב'ליקאסייון אנואלה (עותק 1)

1921

82

82

איל מכביאו - פוב'ליקאסייון אנואלה (עותק 2, חסר שער)

1921

83

83

איל מכביאו - פוב'לקאסייון אנואלה

1928

84

84

איל נואיב'ו טיסטאמינטו..טראזלאדאדו די לה לינגואה גריגה

1894

85

85

איל סאלב'אדור - קואינטו מילאגרוזו קי אקונטיסייו אין טיימפו די לה אינקיזייסיון..

בן ציון טראגאן (מתרגם)

1911

86

86

איל סאלב'אדור - קואינטו מילאגרוזו קי אקונטיסייו אין טיימפו די לה אינקיזיסייון..

בן ציון טאראגאן (תר') #

1895

87

87

איל סוב'רינו מאלדיג'ו או לוס טריס מאלאיג'וריס ח''א (עותק 1)

איזאק גבאי (מתרגם)

1910

88

88

איל סוב'רינו מאלדיג'ו או לוס טריס מאלאיג'וריס ח''א (עותק 2, חסר שער ו-16 עמ' אחרונים

איזאק גבאי (מתרגם)

1910

89

89

איל סוב'רינו מאלדיג'ו או לוס טריס מאלאיג'וריס ח''ב (עותק 1)

איזאק גבאי (מתרגם)

1910

90

90

איל פרימו ביזו

איזאק ד. פ'לורנטין (תר' וע' מצרפ')

1922

91

91

איל קאפיטאן קוראז'וזו קאטורזין רומאנסו קומפואיסטו פור

אליה ר. קארמונה

1910

92

92

איל קואינטו מאראב'יאוזו פרימירה פארטידה (עותק 1, שער פגום)

אברהם ויצחק גאגין (מתרגמים)

1886

93

93

איל קואינטו מאראב'יאוזו סיגונדה פארטידה (עד עמ' 178)

אברהם ויצחק גאגין (מתרגמים)

1886

94

94

איל קואינטו מאראב'יאוזו פרימה פארטי (עותק 1)

אברהם ויצחק גאגין (מתרגמים)

1886

95

95

איל קואינטו מאראב'יאוזו פרימה פארטי (עותק 1)

אברהם ויצחק גאגין (מתרגמים)

1886

96

96

איל קואינטו מאראב'יאוזו פרימירה פארטידה (עותק 2, חסר שער

אברהם ויצחק גאגין (מתרגמים)

1886

97

97

איל קואינטו מאראב'יאוזו סיגונדה פארטידה (עותק 2, חסר שער)

אברהם ויצחק גאגין (מתרגמים)

1886

98

98

איל קואינטו מאראב'יאוזו פרימירה פארטידה (עותק 3, חסר שער ו-24 עמ')

אברהם ויצחק גאגין (מתרגמים)

1886

99

99

איל קואינטו מאראב'יאוזו פרימה פארטי (עותק 3, חסר שער ו-22 עמ')

אברהם ויצחק גאגין (מתרגמים)

1886

100

100

איל קואינטו מאראב'יאוזו פרימה פארט י (עותק 4, חסר שער ו-16 עמ')

אברהם ויצחק גאגין (מתרגמים)

1886

101

101

איל קואינטו מאראב'יאוזו פרימה פארטי (עותק 4, חסר שער ו-16 עמ')

אברהם ויצחק גאגין (מתרגמים)

1886

102

102

איל קומירג'ו די מוז'יריס אה בוסטון

103

103

איל קומירג'ו די מוז'יריס אה בוסטון

104

104

איל קונדי אי לה קונדיסה די קאראטמור, רומאנסו די אמור

שלמה ב' יוסף

1920

105

105

איל קונדי די מונטי קריסטו ב'ולום 1 - 3 (מתוך 6)

אלכסנדר דומא

1930#

106

106

איל קונדי די מונטי קריסטו ח''ג

א. דומא (תר. א.ד.פ'לורנטין)

1927

107

107

איל קונדי מאטאדו - קואינטו היסטוריקו די לה איפוקה די לה דיסטרוקסייון דיל

מח': קארולין דאייטש מתר': ח. בן עטר #

1909

108

108

איל קוראסון די רוזיקה (אות' לאט': El korason de Rozika) חוב' 4-1

אליה קארמונה

[1954]

109

109

איל קוריאו די לייון'דראמו אין סינקו אקטוס אי אוג'ו טאבלוס

תרגם מצרפתית: אלברט ן' עזרה

1901

110

110

איל קרימין דילה קאליי די ליל

אימיל רישבורג

1910

111

111

איל קרן היסוד

יעקב קאזיס, דוד מטאלון, מ. ן' סאנג'י

1921

112

112

איל ריז'ו די לה פירסונה אין סו ב'ידה (שער ו-6 עמודים בצילום)

נסים ס. ציבילייא

1898

113

113

איל ריי אי איל שאסטרי (עותק 2)

נתן נטע סמואלי, תרגם: ש.י.שיריזלי #

1925

114

114

איל ריקו פאסינסייוזו

אליה ר. קארמונה

1912

115

115

אין איסטי טיימפו (המחזה ''אסתר'') (אות' לאט': En este tiempo)

שלמה ראובן מרדכי

1994

116

116

אין לאס טינייב'לאס די לה נוג'י (עותק 1)

אליקסאנדר בן גיאת (מתרגם-מעבד) #

1912

117

117

אין לאס טינייב'לאס די לה נוג'י (עותק 2)

אליקסאנדר בן גיאת (מתרגם-מעבד) #

1912

118

118

אינטרי דוס אמוריס (עותק 1)

1907

119

119

אינטרי דוס אמוריס (עותק 2)

1907

120

120

איניגמה או איל ג'ודייו אי לה פרינסיזה (עותק 1)

בן ציון טראגאן

1911

121

121

איניגמה או איל ג'ודייו אי לה פרינסיזה (עותק 2, חסר שער)

בן ציון טראגאן

1911

122

122

איניגמה או איל ג'ודייו אי לה פרינסיזה (עותק 3, חסר שער)

בן ציון טראגאן

1911

123

123

איסטאטוטו אורגאניקו דילה קומוניד'אד איסראאיליטה

1913

124

124

איסטוריאה די לה קומונידאד ישראליתה די רוסג'וק

שלמה אברהם רוזאניס

1914

127

127

איסטורייא די לוס ג'ידייוס דיזדי איל פריסיפייו אסטה נואיסטרוס דיאס ח''א

שמעון ברנפלד

1891

128

128

איסטורייה אינטיריסאנטי די איל אימפיראדור באזיל איל סיגונדו אי איל רבי או און מארידו אינטרי דוס מוז'

1913#

129

129

איסטורייה איקסטראאורדינארייה די ראספוטין איל פאפאס קרימינאל (חסר שער)

[ויליאם לקי, William Le Queux] תר: יוסי

1920

130

130

איסטורייה די אליקסאנדרוס איל גראנדי ריי די מקדונייה (חסרים 9 דפים אחרי השער)

[יצחק רוזינבירג - מתרגם]

1890

131

131

איסטורייה די טורקיאה

בכור שבתי ן' קוהל

1900

132

132

איסטורייה דיל אימפירייו אוטומאנו

יצחק יאושע

1902

133

133

איסטורייה דילאס קרואזאדאס

אברהם משה טאג'יר (סופ'יאה)

1894

134

134

איסטורייה טימירוזה די און איז'ו מויי פריסייוזו (חסר שער)

יעקב חי בן משה יעקב מזרחי

1896

135

135

אירינסייה ספרדי (פרוב'ירבוס אי דיג'אס (אות' לאט': Erensya sefaradi)

ק. פרחיה ס. די טולידו ס. דנון

1994

136

136

איתמר קואינטו קי סי פאסו אין איל טיימפו קי פודיסטאב'אן לוס רומאנוס..

בן ציון טראגאן (תר. מעברית)

1902

137

137

אלגו די לה איסטורייאה די לה קומונידאד ישראליתה די ב'ידין

ד''ר מרדכי גרינב'אלד

1894

140

140

אלגריקה'פואיזיאס (אות' לאט': Alegrika)

מרגלית מתתיהו

1992

141

141

אלה תולדות בני ישראל..סיינטו אי דייז אי סייטי קואינטוס טיראדוס דיל ארבעה ועשרים (שער בצילום)

1886

142

142

אליעזר אי נפתלי איסטורייה..קי אקונטיסייו אין איל בית ראשון אין לוס טיימפוס די לוס שופטים

[ז'אן פייר קלריס די פ'לוריאן] ברוך בן יצחק מטראני (מתר')

1881

143

143

אלף בית אין לינגואה איבראאיקה..אידיסייון סיגונדה (חסר שער)

1896

146

146

אמור אין ראב'ייה (אות' לאט': Amor en ravia)

גדליה מטראסו

1966

147

147

אמרי בינה אין לאדינו

יצחק פרחי (מחבר:)

1837

148

148

אננה מאריאה או איל קוראסון די מוז'יר (לאט': Ana Maria o el korason de mujer)##

אליקסאנדרו ן' גיאת, תעתיק לאטיני א. סירירו

1952

149

149

אננה מאריאה או איל קוראסון די מוז'יר (עותק 1)

אליקסאנדרו ן' גיאת

1905

150

150

אננה מאריאה או איל קוראסון די מוז'יר (עותק 2)

אליקסאנדרו ן' גיאת

1905

151

151

אננה מאריאה או איל קוראסון די מוז'יר (עותק 3)

אליקסאנדרו ן' גיאת

1905

152

152

אננה מאריאה או איל קוראסון די מוז'יר (עותק 4)

אליקסאנדרו ן' גיאת

1905

153

153

אנרי קואטרו - I פארטי - לה אירמוזה שרה (עותק 1)

פונסון די טיראליי

1912

154

154

אנרי קואטרו - I פארטי - לה אירמוזה שרה (עותק 2 חסר שער)

פונסון די טיראליי

1912

155

155

אנרי קואטרו - II פארטי - לה אינאמוראדה דיל ריי די נאב'ארו (עותק 1)

פונסון די טיראליי

1912

156

156

אנרי קואטרו - II פארטי - לה אינאמוראדה דיל ריי די נאב'ארו (עותק 2)

פונסון די טיראליי

1912

157

157

אנרי קואטרו - III פארטי - לאס גאלאנטיריאס די לה אירמוזה נאנסי (עותק 1)

פונסון די טיראליי

1912

158

158

אנרי קואטרו - III פארטי - לאס גאלאנטיריאס די לה אירמוזה נאנסי (עותק 2)

פונסון די טיראליי

1912

159

159

אנרי קואטרו - IV פארטי - ג'ורה די לוס קואטרו קאב'אלירוס

פונסון די טיראליי

1912

160

160

אנרי קואטרו - IX פארטי - לאס באריקאדאס (עותק 1)

פונסון די טיראליי

1915

161

161

אנרי קואטרו - IX פארטי - לאס באריקאדאס (עותק 2)

פונסון די טיראליי

1913

162

162

אנרי קואטרו - V פארטי - לוס אמוריס די אוז'יי די ליב'יס

פונסון די טיראליי

1913

163

163

אנרי קואטרו - VI פארטי - לה סאנטה בארטילימיאה (עותק 1)

פונסון די טיראליי

1913

164

164

אנרי קואטרו - VI פארטי - לה סאנטה בארטילימיאה (עותק 2)

פונסון די טיראליי

1913

165

165

אנרי קואטרו - VII פארטי - לה אג'ונטה די לוס איסטאדוס די בלואה (עותק 1)

פונסון די טיראליי

1913

166

166

אנרי קואטרו - VII פארטי - לה אג'ונטה די לוס איסטאדוס די בלואה (עותק 2)

פונסון די טיראליי

1913

167

167

אנרי קואטרו - VIII פארטי - איל אומברי די לה מאסקארה (עותק 1)

פונסון די טיראליי

1912

168

168

אנרי קואטרו - VIII פארטי - איל אומברי די לה מאסקארה (עותק 2)

פונסון די טיראליי

1912

169

169

אנרי קואטרו - VIII פארטי - איל אומברי די לה מאסקארה (עותק 3'חסר שער ו-2 דפים ודף אחד בסוף) ##

פונסון די טיראליי

1912

170

170

אנרי קואטרו - VIII פארטי - איל אומברי די לה מאסקארה (עותק 3)

פונסון די טיראליי

1912

171

171

אסימליאה ג'יניראל די לה חברה ישראליתה די ביין אזיר'דיסקורסו'ליטראס

1874

172

172

ארבעה ועשרים חלק ראשון - חמשה חומשי תורה, וינה תקע''ג

#

1813

174

174

ארבעה ועשרים חלק ראשון חמשה חומש תורה - וינה תקע''ג (מתחיל ממנחת שי לבראשית)

1813

175

175

ארבעה ועשרים חלק רביעי - כתובים, וינה תקע''ו (עותק 1)

1816

176

176

ארבעה ועשרים חלק רביעי - כתובים, וינה תקע''ו (עותק 2)

1816

177

177

ארבעה ועשרים חלק רביעי - כתובים, וינה תקע''ו (עותק 3)

1816

178

178

ארבעה ועשרים חלק רביעי - כתובים, וינה תקע''ו (עותק 5, חסר שער)

1816

179

179

ארבעה ועשרים חלק רביעי, כתובים - וינה תקע''ו (עותק 4)

1816

180

180

ארבעה ועשרים חלק שלישי - נביאים אחרונים (עותק 2, חסר שער)

1815

181

181

ארבעה ועשרים חלק שלישי - נביאים אחרונים, וינה תקע''ה

1815

182

182

ארבעה ועשרים חלק שני - מגילות ונביאים ראשונים, וינה תקע''ד (עותק 1)

1814

183

183

ארבעה ועשרים חלק שני - נביאים ראשונים, וינה תקע''ד (עותק 2)

1814

184

184

ב'אנינקה ג'ירמאאילוף - רומאנסו רוסו (עותק 1)

אלכסנדר דימה (האב) - מחבר; אליקסאנדר ן' גיאת (אימיטאדו פור)

1907#

187

187

ב'אנינקה ג'ירמאאילוף - רומאנסו רוסו (עותק 2)

אלכסנדר דימה (האב) - מחבר; אליקסאנדר ן' גיאת (אימיטאדו פור)

1907#

188

188

ב'ארוניס די אמונה סי פירדיירון – הפיוט ''אנשי אמונה אבדו'' בתרגום ללאדינו – כתב יד

189

189

ב'ידה די לוס גראנדיס אומבריס ג'ידייוס אי איסטראניירוס - פרימו ב'ולום תיאודור הרצל, לינין

1934

190

190

ב'ידה דיזגראסייאדה

אליקסאנדר ן' גיאת (מתרגם)

1907#

191

191

ב'ייז'ה נואיב'ה טייררה (רק שער ושלשה עמודים)

בנימין טיאודור הרצל

1921

192

192

ב'ינטי אנייוס אל חארים - מימורייאס דיל ''קיזלאר אגה'' ח''ב

1931

193

193

ב'ירג'יל די מאנסאנאס (לאט' Verdjel de mansanas)

אבנר פרץ

1996

194

194

ב'ירטיר, רומאנסו מויי רינומאדו

[יוהן וולפגנג גיתה], בינידיטו דוד ביזיז (מתר')

1906

195

195

באנייוס די סאנגרי (חסר שער)

אליקסנדר בן גיאת (אימיטאדו פור)

1912

196

196

בולה פ'לאמה, רומאנסו דראמאטיקו (עותק 1)

ב'יקטור לוי (מתר' מצרפתית)

1921

197

197

בולה פ'לאמה, רומאנסו דראמאטיקו (עותק 2)

ב'יקטור לוי (מתר' מצרפתית)

1921

198

198

בורג'ה - רומאנסו איקסטראאורדינארייו...סיגונדה פארטי

איזאק דוד פ'לורינטין (מת' ומעבד )

1923

199

199

בחירות לוועד עדת הספרדים תשי''ז – קול קורא לציבור הספרדי – אות' לאט'

דוד סיטון יו''ר ועדת הבחירות, יעקב קלדרון, מזכיר

1957

200

200

ביאוגראפ'יאה די סינייור יצחק משה אדולפ'ו קרימייו

1880

201

201

בית עובד סדר תפלה לימי החול של כל השנה כמנהג ק''ק ספרדים - ליוורנו תר''ג (חסר שער)

יהודה שמואל אשכנזי

1843

203

203

בית עובד סדר תפלה לימי החול של כל השנה כמנהג ק''ק ספרדים - ליוורנו תרע''ג (עותק 1)

יהודה שמואל אשכנזי

1913

204

204

בית עובד סדר תפלה לימי החול של כל השנה כמנהג ק''ק ספרדים - ליוורנו תרע''ג (עותק 2)

יהודה שמואל אשכנזי

1913

205

205

בית תפלה (בלי שער דפים בודדים:קמ''ו-קנ''ד)

אברהם בר יצחק אסא

1739

206

206

בכורים מנחה חדשה כולל סדר חג השבועות...

1889

207

207

בן משק .. שירים רבים [חסר שער ו-3 דפים ראשונים]

משה שבתי קמחי

1857

208

208

בסימן טוב - קאלינדארייו (חלילה) פור איל אנייו 5688

1927

209

209

בסימן טוב - קאלינדארייו (חלילה) פור לה אנייאדה 5699

1938-39

210

210

בסימן טוב - קאלינדארייו (חלילה) פור לה אנייאדה 5700

1939-40

211

211

בסימן טוב - קאלינדארייו (חלילה) פור לה אנייאדה 5701

1940-1

212

212

בקשות לאשמורת הבוקר

1913

213

213

ברושורה קונטיניינדו נואיב'אס קומפלאס די פורים (חסרה מעטפת השער)

אליקסאנדרו פרץ

1921

214

214

ברכה המשולשת או לאס טריס לוזיס פרימו איס איל ספר הברית.. (עותק 1, חסר שער)

1900

215

215

ברכה המשולשת או לאס טריס לוזיס פרימו איס איל ספר הברית.. (עותק 2, חסר שער)

1900

216

216

גואירטה די איסטורייה - איסטורייאס איסקוז'ידאס לאס מאס דיב'ירטיינטיס (ב'ולום 4)

1893

218

218

גואירטה די ירושלים ליב'רו ליטירארייו עמ' 98-1

1902

219

219

גואירטה די רומאנסוס אינפורטאנטיס

1910

220

220

גול בכר (פ'לור די פרימאב'ירה) (אות' לאט': Gul Bahar)

דוד מאג'ורו (מתרגם)

1953

221

221

דברי הצומות וזעקתם כסדר וכמנהג ק''ק ספרדים - ליוורנו ת''ר (עותק 1)

1840

227

227

דברי הצומות וזעקתם כסדר וכמנהג ק''ק ספרדים - ליוורנו ת''ר (עותק 2, חסר שער)

1840

228

228

דברי הצומות וזעקתם כסדר וכמנהג ק''ק ספרדים - ליוורנו ת''ר (עותק 3, חסר שער)

1840

229

229

דברי הצומות וצעקתם

1894

230

230

דגל התורה - מחזה שעשועים בשבעה מערכות

רפאל יצחק ן' ויניסטי (תר' )

1885

231

231

דון יוסף - פרימו מיניסטרו די איספאנייה (עותק 1)

1912

232

232

דון יוסף - פרימו מיניסטרו די איספאנייה (עותק 2)

1912

233

233

דון מיגואיל סאן סאלב'אדור

[בן אביגדור] תרגם: חיים בן עטר

1909

235

235

דוננה פ'לור (עותק 1)

אליקסאנדר ן' גיאת (אימיטאדו פור)

1903

236

236

דוננה פ'לור (עותק 2) ]]

אליקסאנדר ן' גיאת (אימיטאדו פור)

1908#

237

237

דוס קאמינוס, איל קאמינו די לה ב'ידה אי איל קאמינו די לה מואירטי..

ג'ון מוחלינברוך

[1900#]

238

238

די ב'ירמי קון פוקה פ'ואירסה – קופלאס של תוכחת מוסר

239

239

די מצרים קול ה' על המים איל סינייור די לוס סינייוריס – פיוט בלאדינו

241

241

דיאלוגו פ'ראנסיז-איספאנייול אל אוזו די לוס ישראליתאס אין טורקיאה (חסרים 30 עמ' ראשונים)

[#1860]

242

242

דיסקורסו דיל ריב'ירינדו ח'ר יאודה נחמה..אין איל סירב'יסייו פ'וניב'רי..פור איל בארון מוריס די הירש

יאודה נחמה

1896

244

244

דיסקורסו פרונונסייאדו דיל ריב'ירינדו רבינו משה יע' אוטולינגי

משה יעקב אוטולינגי

1891

245

245

דיסקורסו קי סי איזו פור איל רינוב'אמיינטו די איל אנייו די דוג'י די סוג'יטה די עץ חיים $

יעקב חנניה קוב'ו

1885

246

246

דמשק אליעזר - חלק שני די יורה דעה ריגלאדו על סדר אל''ף בי''ת

אליעזר ב' שם טוב פאפו

1884

247

247

דמשק אליעזר (אורח חיים)

אליעזר ב' שם טוב פאפו

1877

248

248

דמשק אליעזר חלק אורח חיים - בלגרד תרכ''א (עותק 1)

אליעזר ב' שם טוב פאפו

1861

249

249

דמשק אליעזר חלק אורח חיים - בלגרד תרכ''א (עותק 2)

אליעזר ב' שם טוב פאפו

1861

250

250

דמשק אליעזר חלק יורה דעה (עותק 1)

אליעזר ב' שם טוב פאפו

1865

251

251

דמשק אליעזר חלק יורה דעה (עותק 2)

אליעזר ב' שם טוב פאפו

1865

252

252

דף בודד - דש ספר בהוצאת א.מ. לונץ עברית - לאדינו

254

254

הגדה די פסח (אות' לאט' Hamursuz Bayramini Tahiri...Agada de Pesah)

יצחק בואינו

1953

268

268

הגדה די פסח (אות' לאט': Hmursuz Bayramini Tahiri Agada de Pesah)

אליה גאיוס

1933

269

269

הגדה די פסח (אות' לאט: Agada de Pessah)

1980

270

270

הגדה די פסח אין ליטראס לאטינאס (אות' לאט': Agada de Pessah en letras latinas)

271

271

הגדה של פסח - Agad'a sel Pesah - Misir Hatirasi (אות' לאט')

1932#

272

272

הגדה של פסח (אות' לאט': Agada de Pesah) - קושטא תש''ז

1947

273

273

הגדה של פסח (אות לאט. Hamursuz Bayraminin Tahiri)

שלמה אלקאחיר

1946

274

274

הגדה של פסח (הלאדינו באות' לאט') (La Hagada'' Traducida al Ladino )del Norte de Maruecos''

1998

275

275

הגדה של פסח (הלאדינו באות' לאטיניות)

1981

276

276

הגדה של פסח (לה הגדה די פסח)

פקס, של הוצ, נסים בכר איסטנבול 1962

1980

277

277

הגדה של פסח כפי מנהג ספרדים יצ''ו איסטאמפאדה קון ליטרה אירמוזה (עותק 1, חסרים עמ' 32-17)

1900#

278

278

הגדה של פסח כפי מנהג ספרדים יצ''ו איסטאמפאדה קון ליטרה אירמוזה (עותק 2 רק עמ' 63-49)

1900#

279

279

הגדה של פסח כפי מנהג ספרדים יצ''ו עם תרגום לאדינו (עותק 1)

280

280

הגדה של פסח כפי מנהג ספרדים יצ''ו עם תרגום לאדינו (עותק 2) (חסר שער ו-3 דפים)

281

281

הגדה של פסח כפי מנהג ספרדים יצ''ו עם תרגום לאדינו (עותק 3) (חסר שער ודף)

282

282

הגדה של פסח כפי מנהג ספרדים יצ''ו עם תרגום לאדינו (עותק 4)

1910#

283

283

הגדה של פסח כפי מנהג ספרדים יצ''ו עם תרגום לאדינו (עותק 5)

1910#

284

284

הגדה של פסח סיגון איל אוזו דיל אוריינטי קון לאדינו

1920

285

285

הגדת אמסטרדם תע''ב (פקסימיליה) (רק ההוראות בלאדינו)

פקסימיליה של הוצ, פרופס אמשט, 1712

1986

286

286

הגדת לאדינו כמנהג היהודים-הספרדים

שמואל רפאל ומשה בכר

2002

287

287

הדרת זקנים

יצחק די משה די פאס

1753

288

288

הוספה לספר בקשות ופזמונים..סופלימינטו

1932

289

289

הלל הגדול

1882

292

292

הלל הגדול

עפ''י סדר שתיקן ר' חיים פאלאג'י

1889

293

293

המודעה - לה מודעה אין עברית אי אין לאדינו (אות' לאט': La Modaa en Ivrit i en Ladino)

1955

294

294

המודעה (La Modaa en ivrit i en ladino)

1955

295

295

המודעה (אות' לאט': La Modaa en ladino)

19??

296

296

הנהגות האדם

יהודה ליב ליפשיץ

1840

297

297

הפטרת יום שמיני של פסח

[#1913]

298

298

השופר - אנייאדה 14 (1923) (עותק 1, שנה שלמה גליונות 37-1)

1923

300

300

השופר - אנייאדה 14 (1923) (עותק 2, 18 גליונות)

1923

301

301

השופר - אנייאדה 15 (1924) (שנה שלמה גליונות 41-1)

1924

302

302

השופר - אנייאדה אוג'ינה (1908-9) (שנה שלמה גליונות 45-1)

#

1908-9

303

303

השופר אנייאדה נוב'ינה (רק 4 גליונות: 5-4, 7, 15, 16)

1908

304

304

השופר אנייאדה סיטינה (1908) (רק 5 גליונות: 32-28)

1908

305

305

התחיה ריקולייו ליטירארייו ג'ידייו...III

1920

306

306

ז'ואן לוב'ו או איל נינייו די לה דיסגראסייה פרימה פארטי

איזאק גבאי (מתר. מצרפתית)

1911

310

310

ז'ודיקס ח''א

ארתור ברנרד (מח') יום טוב בידרישית (מתרגם)

1922

311

311

זכור לאברהם איסטוריקו די לה חברה חסד ואמת די רוסג'וק

אברהם יצחק קוב'ו

1920

313

313

זכרון משה דיסקורסוס פרונונסייאדוס אי מימורייה די דיפ'ונטו ח'ר משה אהרון מלאך

1934

315

315

זמירות שבת ומועדי ה' מזמור שיר בנוסח יהודי מארוקו

1990

316

316

חושב (חסר שער)

יצחק בינביניסטי גאטינייו

317

317

חיי היהודי על פי התלמוד [חסר שער]

[יצחק סובלסקי]

1930#

321

321

חכמת יהושע בן סירא נעתק מלשון עברי ללשון ספרדי

ישראל בכ''ר חיים

1818

322

322

חמדת דניאל לוח שנת תרע''ג [חסר שער]

1913

323

323

חמישה חומשי תורה (כאן: רק במדבר)

1633

324

324

חמש מגילות ואלו הן..אי שי פוג'ו אין דיטו ליב'רו תרגום..אין לאדינו

(העתקה מתרגום אברהם אסא)#

1808

325

325

חסד ואמת, טיראד'ו דיל חיים וחסד (די אידירני) אי ריפ'ורמאדו $

1953

327

327

חק לישראל כמנהג אנשי אמת אשר בארץ ספרד חלק א' (עותק 2)

1816

328

328

חק לישראל כמנהג אנשי אמת אשר בערי ספרד חלק א' (עותק 1)

1816

329

329

חק לישראל כמנהג אנשי אמת אשר בערי ספרד חלק ב'

1816

330

330

חק לישראל כמנהג אנשי אמת אשר בערי ספרד חלק ג' (חסר שער)

1816

331

331

חק לישראל כמנהג אנשי אמת אשר בערי ספרד חלק ד'

1816

332

332

חק לישראל כמנהג אנשי אמת אשר בערי ספרד חלק ה'

1816

333

333

חק לישראל כמנהג אנשי אמת אשר בערי ספרד חלק רביעי במדבר

1867

334

334

טובה תוכחה - חלק בראשית

[משה בן עמנואל שלם]

1846

335

335

טובה תוכחה - חלק דברים

[משה בן עמנואל שלם]

1855

336

336

טראדוקסיון ליברי די 35 פואיזיאס איבראאיקאס די ראש השנה כפור אי סליחות

ראובן אליהו ישראל

1931

337

337

טראדוקסיון ליברי די 35 פואיזיאס איבראאיקאס די ראש השנה, כפור אי סליחות

ראובן אליהו ישראל

1922

338

338

טראדוקסייון ליב'רו די לאס פואיזיאס איבראיקאס די ראש השנה אי כפור

אובן אליהו ישראל

1924

339

339

טריזורו די ישראל ( ח''ד) (עותק 2, חסר שער)

יעקב משה חי אלטאראץ

1894

340

340

טריזורו די ישראל (ח''א)

יעקב משה חי אלטאראץ

1890

341

341

טריזורו די ישראל (ח''ד) (עותק 1, חסר שער)

יעקב משה חי אלטאראץ

1894

342

342

טריזורו דיל ז'ודאיזמו או מלי דאבות איקספליקאסייון די פרקי אבות...ח''ב (עותק 2)

חיים יצחק שאקי

1908

343

343

טריזורו דיל ז'ודאיזמו או מלי דאבות קונטייני לה איקספליקאסייון די פרקי אבות...ח''א (עותק 4)

חיים יצחק שאקי

1907

344

344

טריזורו דיל ז'ודאיזמו או מלי דאבות קונטייני לה איקספליקאסייון די פרקי אבות..ח''א (עותק 1)

חיים יצחק שאקי

1907

345

345

טריזורו דיל ז'ודאיזמו או מלי דאבות קונטייני לה איקספליקאסייון די פרקי אבות..ח''א (עותק 2)##

חיים יצחק שאקי

1907

346

346

טריזורו דיל ז'ודאיזמו או מלי דאבות קונטייני לה איקספליקאסייון די פרקי אבות..ח''א (עותק 3)

חיים יצחק שאקי

1907

347

347

טריזורו דיל ז'ודאיזמו או מלי דאבות קונטייני לה איקספליקאסייון די פרקי אבות..ח''ב (עותק 1)

חיים יצחק שאקי

1908

348

348

יביע אמ''ר

1910#

349

349

יגל יעקב ספר נחמד ונעים בשירים (עותק 1)

1885

350

350

יגל יעקב ספר נחמד ונעים בשירים (עותק 2, חסר שער)

1885

351

351

יה רבון עלם Ya Patron del Mundo (הספניולית באות' לאט') [1955]

[1955]

352

352

יה ריבון עלם (אות' לאט': YA RIBON ALAM) [1948]

ישראל נג'ארה

1948

353

353

ייו אי איל פישקאדו אוקי אוקי (אות' לאט': Yo i el peshkado Oki Oki)

אשר אמדו

1992

356

356

ייודקו בארמאט קי פ'ראגואו אונה פ'ורטונה פ'אבולוזה (חסר שער)

1938#

357

357

יירנו אי איספ'ואיגרה

איה ר. קרמונה

1925

358

358

יסודות דקדוק לשון הקדש או גראמאטיקה די לה לינגואה סאנטה (השער בצלום)

[ב'יליאם גוטליב שאב'פ'ליר]

1852

359

359

יצחק ירנן. אספתי באמרים לשיר בשירים (חסר שער וארבעה דפים)

רפאל יצחק אלטאראס

1855

360

360

ירושלים ריב'יסטה סיינטיפ'יקה ליטירארייה אי אומוריסטיקה - אנייו פרימו

1909

361

361

ישיבת בית הכנסת (חסר שער)

1824(?)

362

362

ישמח ישראל..מלוקטים מספר..זמירות ישראל

1875

363

363

ישמח ישראל..תפלת ימי החול ויום רו''ח (חסר שער וג' דפים וג' דפים בסוף)

יעקב בן יוסף ישראל

1896

364

364

ישראל - דראמה מויי איזמוב'יינטי אין 3 אקטוס

אנרי בירנשטיין (תורגם מצרפתית)

1912

365

365

ישראל אי סו גירה די ליביראסיון (לאט': Israel i su Gerra de Liberasion)

[1955?]

366

366

כולל אזמיר - קואינטו רינדידו די לה אניאדה 5658 [נגרע - הוחלף בטאריקה]+

1898

367

367

כרוז בחירות לעיריית ת''א - להצבעה לרשימת הספרדים בראשות א. ריקאנאטי

368

368

כרזת פרסום לשבועון ''לה בוז די ירושלים'' אות' לאט'

1954

369

369

כתובים והם תהלים משלי איוב דניאל עזרא ודברי הימים - כרך ראשון

#

1634

374

374

כתובים והם תהלים משלי איוב דניאל עזרא ודברי הימים - כרך שני

#

1634

375

375

לאס איליקסייוניס פארה איל מיג'ליס עומומי אנייו 5671-1910

1910

377

377

לאס איליקסייוניס פארה איל מיג'ליש עומומי 5671

1910

378

378

לאס איליקסייוניס פארה איל מיג'ליש עומומי 5671 (עותק 1)

1910

379

379

לאס איליקסייוניס פארה איל מיג'ליש עומומי 5671 (עותק 2)

1910

380

380

לאס אלאב'אנסאס די סאנטידאד (אות' לאט': La Alabancas de Santedad)

יעקב יהודה ליאון

1671

381

381

לאס דוס אמאדאס, רומאנסו איסמוב'יינטי

מתורגם מעברית

1924

382

382

לאס דיב'ירסאס טינטאטיב'אס די ריפ'ורמאר לה נאסייונאלידאד ג'ודיאה

יצחק רפאל מולכו

1912

383

383

לאס טריס אירמאנאס (אות' לאט': Las tres ermanas) (עותק 1)

דוד מאג'ורו (מתרגם)

1954

384

384

לאס טריס אירמאנאס (אות' לאט': Las tres ermanas) (עותק 2)

דוד מאג'ורו (מתרגם)

1954

385

385

לאס מאד'ריס ז'וד'יאס דילה איפוקה ביבליקה

צמח ראבינער

1913

386

386

לאס מאד'ריס ז'וד'יאס דילה איפוקה ביבליקה [איקטסראקטו דיל גראנדי אוב'ראז'י]

צמח ראבינער

1913

387

387

לאס מוג'אג'אס מודירנאס

ריינה מ, כהן (מח.)

1898

388

388

לאס קאפאסידאדיס די ז'ודיקס (ז'ודיקס ח''א) (עותק 1)

א.ברנד, ל.פילד (תר: יו''ט בידרישית)

1922

389

389

לאס קאפאסידאדיס די ז'ודיקס (ז'ודיקס ח''א) (עותק 2)

א.ברנד, ל.פילד (תר: יו''ט בידרישית)

1922

390

390

לאס קאפאסידאדיס די ז'ודיקס (ז'ודיקס ח''א) (עותק 3)

א.ברנד, ל.פילד (תר: יו''ט בידרישית)

1922

391

391

לה אוב'רה ג'ודיאה אין פאליסטינה (עותק 1)

1926

392

392

לה אוב'רה ג'ודיאה אין פאליסטינה (עותק 2'פגום)

1926

393

393

לה איז'ה די דוס פאדריס - סיגונדו ב'ולום

1907

394

394

לה איז'ה די דוס פאדריס - פרימיר ב'ולום (חסר שער)

1907

395

395

לה איז'ה די לה לאב'אנדירה אוג'ין רומאנסו קומפואיסטו פור

אליה ר. קארמונה

1923

396

396

לה איז'ה דיל פירלירו ח''ב

1901

397

397

לה איסטורייה אוניב'ירסאל - חלק ג' (שער פגום)

חיים יצחק שאקי

1900

398

398

לה איסטורייה אוניב'ירסאל - חלק ד'

חיים יצחק שאקי

1900

399

399

לה איסטורייה אוניב'ירסאל - חלק ה' (עותק 1)

חיים יצחק שאקי

1923

400

400

לה איסטורייה אוניב'ירסאל - חלק ה' (עותק 2)

חיים יצחק שאקי

1923

401

401

לה איסטורייה אוניב'ירסאל - חלק ו'

חיים יצחק שאקי

1923

402

402

לה איסטורייה אוניב'ירסאל - חלק ז' (חסר שער)

חיים יצחק שאקי

1923

403

403

לה איסטורייה ג'ודיאה אוניב'ירסאל - חלק ח'

חיים יצחק שאקי

1925

404

404

לה איסטורייה ג'ודיאה אוניב'ירסאל - חלק ט'

חיים יצחק שאקי

1925

405

405

לה איסטורייה ג'ודיאה אוניב'ירסאל - חלק י''ג

חיים יצחק שאקי

1930

406

406

לה איסטורייה ג'ודיאה אוניב'ירסאל - חלק י' (עותק 1)

חיים יצחק שאקי

1927

407

407

לה איסטורייה ג'ודיאה אוניב'ירסאל - חלק י' (עותק 2'חסר שער)

חיים יצחק שאקי

1927

408

408

לה איסטורייה ג'ודיאה אוניב'ירסאל - חלק י' (עותק 3)

חיים יצחק שאקי

1927

409

409

לה איסטורייה ג'ודיאה אוניב'ירסאל - חלק י'א

חיים יצחק שאקי

1923-8

410

410

לה איסטורייה ג'ודיאה אוניב'ירסאל - חלק י'ב

חיים יצחק שאקי

1928

411

411

לה איסטורייה ג'ודיאה פארה לוס איסקולארייוס טריסירה פארטידה (אות' לאט' La istoria cudia)

נסים בכר

1957

412

412

לה איסטורייה ג'ודיאה פארה לוס איסקולארייוס סיגונדה פארטידה (אות' לאט' La istoria cudia)

נסים בכר

1957

413

413

לה איסטורייה ג'ודיאה פארה לוס איסקולארייוס פארטידה I (אות' לאט' La istoria cudia) - קושטא תשי''ט

נסים בכר

1959

414

414

לה איסטורייה ג'ודיאה פארה לוס איסקולארייוס פארטידה I (אות' לאט': La Istoria Cudia) - קושטא תשי''ז

נסים בכר

1957

415

415

לה איסטורייה די דוד המלך (חסר שער וסוף)

ג, ון מוחלינברוך

1913

416

416

לה איסקאלירה או ליקסייוניס פרוגריסיבאס

אליקסאנדיר טומסון

1888

417

417

לה אירמוזה איסטורייה די לה איז'ה מאלדיג'ה סיגונדו ב'ולום (עותק 1)

אימיל רישבורג (מח)

1907#

418

418

לה אירמוזה איסטורייה די לה איז'ה מאלדיג'ה סיגונדו ב'ולום (עותק 2, חסר שער)

אימיל רישבורג (מח)

1907#

419

419

לה אירמוזה איסטורייה די לה איז'ה מאלדיג'ה סיגונדו ב'ולום (עותק 3, חסר שער)

אימיל רישבורג (מח)

1907#

420

420

לה אירמוזה איסטורייה די לה איז'ה מאלדיג'ה סיגונדו ב'ולום (עותק 4, חסר שער)

אימיל רישבורג (מח)

1907#

421

421

לה אירמוזה איסטורייה די לה איז'ה מאלדיג'ה סיגונדו ב'ולום (עותק 5, חסר)

אימיל רישבורג (מח)

1907#

422

422

לה אירמוזה איסטורייה די לה איז'ה מאלדיג'ה פרימיר ב'ולום (חסר שער) ##

אימיל רישבורג (מח)

1907#

423

423

לה אירמוזה איסטורייה די לה דאמה דיל ב'ילו (סיגונדה אידיסייון)

אימיל רישבורג (מח), איזאק י. גבאי (מת)

1906

424

424

לה אירמוזה איסטורייה די סילאמאר (רק חוברת ראשונה מתוך 23)

שלמה ב' יוסף

1926

425

425

לה אירמוזה איסטורייה דיל קאסטילייו (חסר שער)

[שלמה בכר יוסף]

1904

426

426

לה אירמוזה אליס (אות' לאט': La ermoza Alis) חוב' 9-1

דוד מאג'ורו (מתרגם) #

1954

427

427

לה אירמוזה אסתר - קואינטו איסטוריקו אסודיסידו אין איל אנייו 1663 ..

א''ש (תר)

1912

428

428

לה אירמוזה ביב'דה - נוב'ילה (עותק 1)

אליקסאנדר בן גיאת

1912

429

429

לה אירמוזה ביב'דה - נוב'ילה (עותק 2)

אליקסאנדר בן גיאת

1912

430

430

לה אירמוזה ביב'דה - נוב'ילה (עותק 3)

אליקסאנדר בן גיאת

1912

431

431

לה אירמוזה רחל (אות' לאט': La ermoza Rahel) ##

משה וינטורה, תעתיק לאטיני דוד י. כהן, עיבוד .E.Y

1952

432

432

לה אירמוזה רחל (איסטורייה אינטיריסאנטי די) טריסירה אידיסייון (עותק 1)

[נ. מ. שיקביטש מחבר: ב''צ טאראגאן-מתר']

[1924]

433

433

לה אירמוזה רחל (איסטורייה אינטיריסאנטי די) טריסירה אידיסייון (עותק 2, רק שער ו-16 עמ. )

[נ. מ. שיקביטש מחבר: ב''צ טאראגאן-מתר']

[1924]

434

434

לה אירמוזה רחל (חסר שער וע''מ 32-17)

[נ. מ. שיקביטש מחבר:]ב''צ טאראגאן-מתרגם

[1905#]

435

435

לה אלמה די אומברי (מיסיון) (שער בצילום)

1855

436

436

לה אמיריקה - ליב'רו די אימביזאר לאס לינגואס אינגליזה אי ייודיש [חסר שער]

מ. ס. גדול

1911

437

437

לה אקטיב'יטה דיל פ'ונדו נאסייונאל אין ארץ ישראל מינטריס לוס דוס אולטימוס

[1934]

438

438

לה ב'ארה (ב'ולום 24 נומירו 6 12/10/46)

אלבירט לוי

1947

439

439

לה ב'ארה ז'ורנאל סירייו-אומוריסטיקו סימאנאל (ב'ולום 4 נומירו 181 12/2/1926)

1926

440

440

לה ב'ידה די ריבי מאיר (אות' לאט': La vida de ribi Meir)

נסים בכר אברהם

1947

441

441

לה ב'ידה די ריבי עקיבא (אות' לאט': La Vida de Ribi Akiva)

נסים בכר אברהם

1947

442

442

לה ב'ידה דיל ג'ודייו סיגון לו אינדיקה איל סאנטו תלמוד

יצחק סובאלסקי תרגם: מנחם פרחי

1905

443

443

לה בוז די אוריינטי אנייו פרימירו נומ' 1 - 47

יצחק ש. אלגאזי, דוד פ'ריסקו #

1931

445

445

לה בוז די טורקיאה (אות' לאט' La Boz de Turkiye)(שנים X-VIII 1/6/49-15/4/47)

אלברט כהן (עורך) #

1947-9

446

446

לה בוז די ירושלים (אות' לאט': La boz de Yeruchalaim) שבועון בלתי תלוי – גליונות 3-1 ו-6

1954

447

447

לה בילייה די לה מואירטי

מארק טוויין (מתורגם מצרפתית)

[1913#]

448

448

לה בריגאנטי

אליקסאנדר בן גיאת (מתרגם-מעבד) #

1912

449

449

לה בריגאנטי (עותק 2)

אליקסאנדר בן גיאת (מתרגם-מעבד)

1912

450

450

לה גאב'ילייה [עמ' 40-33]

שלמה שלם

[1900]

451

451

לה דאם או קאמיליה (אות' לאט': La dam o kamelya) חוב' 8-1

א. דומא

[1954]

452

452

לה דיזגראסייאדה פ'לורין (עותק 1)

אליה ר. קארמונה

1908

453

453

לה דיזגראסייאדה פ'לורין (עותק 2, חסר שער)

אליה ר. קארמונה

1908

454

454

לה דיסגראסייאדה לואיזה (אות' לאט': La desgrasiada Luiza) (חסר שער)

דוד מאג'ורו (מתרגם)

1953

455

455

לה טוררי די ארמור או סאנטה אזינור

אימיטאדה פור יום טוב בידרישי

1922

456

456

לה לאדרונה די אונור

פייר דקורסל (מחבר), י.י.איסטרומסה (מתרגם)

1912

457

457

לה לוז די ישראל (אות' לאט' La Luz de Israel) 1990

רוזה בואינו (עורכת)

1990

458

458

לה לוז די ישראל (אות' לאט' La Luz de Israel) 1991

רוזה בואינו (עורכת)

1991

459

459

לה לינדה אנז'ילה (אות' לאט': La linda Anjela)

דוד מאג'ורו (מתרגם)

1953

460

460

לה מאטאנסה די לוס 6 ראקונטו איסטוריקו די לוס טראז'יקוס איב'ינימיינטוס די 1915 אה 1923 אין גריג'ה

1933

461

461

לה מאליסייה דיל קרואיל קאפו דילוס חאפ'יאיס פ'יחים פאשה ראקונטו די סו ב'ידה אינטירה דיל אנייו 1874

יוסף שניאור קאזיס

1930

462

462

לה מוז'יר אוניסטה פרוב'אדה פור סו מארידו

אליה ר. קארמונה

1925

463

463

לה מיזירייה (אות' לאט': La mizerya) חוב' 11-1

[1954]

464

464

לה נאב'י איג'יזירה, ב'ייאז'י מויי קורייוזו

אליקסאנדר ן, גיאת (אימיטאדו פור)

1906

465

465

לה נוב'ייה דיל מואירטו - רומאנסו סאנסאסייונאל

אליה ר. קארמונה

1924

466

466

לה נוב'ייה עגונה רומאנסו נאסייונאל ג'ודייו

אליהו ר. קארמונה #

1922

467

467

לה נוג'י טירריב'לי

1897

468

468

לה נייטה דיל מארקיז רומאנסו פאסייונאנטי די לה ריב'ולוסייון פ'ראנסיזה - ח''א

[1911#]

469

469

לה סאנגרי די לה מצה רומאנסו נאסיונאל ג'ודייו (חסר שער)

ז'אק לורייה

1910

470

470

לה סיגונדה אסתר אי איל ריי קאזימיר קואינטו איסטוריקו (חסר שער)

1906

471

471

לה סינייאטורה דיל קונטראטו

1906

472

472

לה סינייאטורה דיל קונטראטו ]]

1906

473

473

לה עקידה די יצחק פארה דיספואיס דיל סליחות

[חזקיה שמואל טאריקה]

1922

474

474

לה פ'אמוזה קאנטאדירה (אות' לאט': La famoza kantadera) ##

[1950#]

475

475

לה פ'אמיאה מיסטיריוזה - טיאטרו אין 4 אקטוס

יקים בכר (JAKIM BEAHAR) מטריאיסטי

1889

476

476

לה פ'וליידה די פינקירטון

נאט פינקרטון

1912?

477

477

לה פונטה די לה יוד

י.ל. גורדון (תורגם מעברית)

1907#

478

478

לה פורטאדירה די פאן - טריסירה פארטידה - ב'ולומין 6

קאסאביי די מונטיפן (מח.), ב'יקטור לוי (מתר.)

1895

479

479

לה פורטאדירה די פאן רומאנסו פאסייונאנטי אל מאס אלטו גראדו

[קאסאביי די מונטפין], איזאק דוד פ, לורנטין (אדאפטאסייון פ'ידילה)

1922

480

480

לה קאב'יסה דיל בריגאנטי, רומאנסו (עותק 1)

אליקסאנדרו בן גיאת (אימיטאדו פור)

1912

481

481

לה קאב'יסה דיל בריגאנטי, רומאנסו (עותק 2)

אליקסאנדרו בן גיאת (אימיטאדו פור)

1912

482

482

לה קאב'יסה קורטאדה

אליקסאנדר ן' גיאת

1907#

483

483

לה קאב'ירנה די לוס מילייוניס (עותק 1)

אליקסאנדר ן' גיאת (מתרגם)

1901

484

484

לה קאב'ירנה די לוס מילייוניס (עותק 2)

אליקסאנדר ן' גיאת (מתרגם)

1901

485

485

לה קולפה דיל פאדרי (חסר שער)

1911

486

486

לה קריאד'ירה

#

1927

487

487

לה רינאסינסייה ג'ודיאה - אורגאנו ציוניסטה - סיריאה 2 נומ' 39

1920

489

489

לה ריקה ז'ולייטה - סאלוניקו תרפ''ב ##

איזאק פ'לורינטין (אדאפטאסייון פ'ידילה)

1922

490

490

לה ריקה ז'ולייטה - קושטא תרס''א

אליה ר. קארמונה

1900

491

491

לוס איז'וס - נוב'ילה (עותק 1)

בן ציון טאראגאן (תר. מעברית)

1911

492

492

לוס איז'וס - נוב'ילה (עותק 2)

בן ציון טאראגאן (תר. מעברית)

1911

493

493

לוס אמאנטיס די ברוסה (אות' לאט': Los amantes de Brusa)

דוד מאג'ורו (מתרגם)

1953

494

494

לוס אמורוזוס אירואיקוס רומאנסו די לה אינפינדינסייה ג'ודיאה

נ. ליחמן (מח. גרמנית)

1929

495

495

לוס ג'ודיוס די איספאנייה אי פורטוגאל אין לה פ'ילאטיליה (אות' לאט')

מרדכי ארבל

1988

496

496

לוס ג'ידייוס די רוסיאה סופ'רין אילייוס קומו ג'ידייוס?

אברהם שמואל ריקאנאטי

1913

497

497

לוס ג'ידייוס קומו סולדאדוס אה טראב'ירסו לוס סייקולוס

מירקאדו יוסף קוב'ו

1911

498

498

לוס דראמוס די לה מיזירייה (עותק 1, חסר שער וארבעה עמ')

תרגם מצרפתית: איזאק גבאי

1912

499

499

לוס דראמוס די לה מיזירייה (עותק 2, חסר שער)

תרגם מצרפתית: איזאק גבאי

1912

500

500

לוס מיזיראב'ליס

ויקטור הוגו

1923

501

501

לוס מיסטירייוס דיל בוספ'ורו' גראנדי איסטורייה דילוס טיימפוס די חאמיד (עותק 1, חסר שער)

1911

502

502

לוס מיסטירייוס דיל בוספ'ורו' גראנדי איסטורייה דילוס טיימפוס די חאמיד (עותק 2, חסר)

1911

503

503

לוס מיסטירייוס דיל בוספ'ורו' גראנדי איסטורייה דילוס טיימפוס די חאמיד (עותק 3, חסר)

1911

504

504

לוס פיוטים דילוס דיאס טימירוזוס (עותק 1)

בנימין רפאל ב' יוסף

1928

505

505

לוס פיוטים דילוס דיאס טימירוזוס (עותק 2 שער ו-3 דפים אחרונים בצילום)

בנימין רפאל ב' יוסף

1928

506

506

לוס פיוטים דילוס דיאס טימירוזוס (עותק 3, רק עמ' 64-9)

בנימין רפאל ב' יוסף

1928

507

507

ליאונידאס איל נאדאדור

אליקסאנדר בן גיאת #

1912

509

509

ליב'רו די אינסטרוקסייון ריליג'יוזה טראדואיזידו אי קומפואיסטו פור איסקולאס ג'ודיאס (חסר שער)

יעקב קאבולי

1910

510

510

ליב'רו די אינסטרוקסייון ריליג'ייוזה - רודוס תרפ''ד (עותק 1)

יעקב קאבולי

1924

511

511

ליב'רו די אינסטרוקסייון ריליג'ייוזה - רודוס תרפ''ד (עותק 2)

יעקב קאבולי

1924

512

512

ליב'רו די אינסטרוקסייון ריליג'ייוזה (מהדורה שניה) (רק השער)

יעקב קאבולי

1884

513

513

ליב'רו די בן גוריון

1902

514

514

ליב'רו די פאסאטיימפו אקוז'ידו די ג'ורנאליס אי די ליב'רוס איסטוריקוס (עותק 3)

אקוז'ידו פור שלמה ישראל שיריזלי

1900

515

515

ליב'רו די פאסאטיימפו אקוז'ידו די ג'ורנאליס אי די ליב'רוס איסטוריקוס 3 (עותק 1)

אקוז'ידו פור שלמה ישראל שיריזלי

1900

516

516

ליב'רו די פאסאטיימפו אקוז'ידו די ג'ורנאליס אי די ליב'רוס איסטוריקוס 3 (עותק 2'חסר שער) ##

אקוז'ידו פור שלמה ישראל שיריזלי

1900

517

517

ליב'רו דילוס אקונטיסימיינטוס די שבתי צבי ייאמאדו מאורעות צבי (ח' שער)

1871

518

518

ליב'ריקו די תוכחת מגולה

חיים יום טוב מגולה ואחרים

1858

519

519

ליבירטאד קירידה פרימוס ב'ירסוס די אליקסאנדרו פרץ אין ישראל

אליקסאנדרו פרץ

1949

520

520

ליברו די אקטאס די לה כ'ונטה סיליקטה די לה קומונידאד איבריאה די טאנכי'ר (פקס

1992

521

521

ליטראס אה און פינטור.. (אות' לאט':..Letras a un pintor)

1985

522

522

ליי סוב'רי איל טימברו אי ריגלאמיינטו די לוס דיריג'וס פ'יקסוס

1894

523

523

ליל שמורים הגדה של פסח (עותק 1)

1965

524

524

ליל שמורים הגדה של פסח (עותק 2) (חסר השער)

1965

525

525

ליל שמורים הגדה של פסח עם תרגום לדינו ועם ציורים (עותק 1)

1950

526

526

ליל שמורים הגדה של פסח עם תרגום לדינו ועם ציורים (עותק 2)

1950

527

527

ליקוטים מספר פלא יועץ וספרים אחרים - כתב יד

528

528

ליקטוראס דיב'ירסאס ריקוז'ידאס...קוארטה אידיסייון..

יעקב אליהו הכהן

1920#

529

529

לשון למודים - ליב'רו די גראמאטיקה קון איגזירסיז די לינגואה

יעקב כהן

1895

530

530

מאה ברכות - סדר ברכות (לאט':Orden de Bendiciones) פקסימילה של מהד' אמשטר' 1687

1992

531

531

מאה ברכות - סדר ברכות (לאט':Orden de Bendiciones) פקסימילה של מהד' אמשטר' 1687

1992

532

532

מאנון ליסקו רומאנסו מויי איזמוב'יינטי (עותק 1)

[אבה פריב'ו] תר' א. בן גיאת

1905

535

535

מאנון ליסקו רומאנסו מויי איזמוב'יינטי (עותק 2)

[אבה פריב'ו] תר' א. בן גיאת

1905

536

536

מאנון ליסקו רומאנסו מויי איזמוב'יינטי (עותק 3)

[אבה פריב'ו] תר' א. בן גיאת

1905

537

537

מאנון ליסקו רומאנסו מויי איזמוב'יינטי (עותק 4)

[אבה פריב'ו] תר' א. בן גיאת

1905

538

538

מאנון ליסקו רומאנסו מויי איזמוב'יינטי (עותק 5)

[אבה פריב'ו] תר' א. בן גיאת

1905

539

539

מאראב'ילייוזוס אקונטיסימיינטוס די איל קאפיטאן קורקוראן

[א. אסולאן] תר מצרפתית: שלמה ישראל שיריזלי

1905

541

541

מאראב'ילייוזוס אקונטיסימיינטוס די איל קאפיטאן קורקוראן - סיגונדה פארטי

[א. אסולאן] תר מצרפתית: שלמה ישראל שיריזלי

1905

542

542

מגילת רות אין עבריאו אי לאדינו קון תרגום אי רש''י

אוריאל משיח (עורך)

1987

543

543

מגלת אסתר עם תרגום לאדינו באותיות מרובעות (עותק 1) - וינה חש''ד

1900#

544

544

מגלת אסתר עם תרגום לאדינו באותיות מרובעות (עותק 2) - וינה תש''ד

545

545

מגלת שיר השירים עם תרגום בלעז - וינה תקפ''א

1821

546

546

מגלת שיר השירים...עם פתרון כל פסוק בלשון ספרד ופתרון התרגום - ליוורנו תר''ץ

1930

547

547

מגלת שיר השירים...עם פתרון כל פסוק בלשון ספרד ופתרון התרגום... - ליוורנו תר''ל

1870

548

548

מגלת שיר השירים...עם פתרון כל פסוק בלשון ספרד ופתרון התרגום... - ליוורנו תרט''ז

1856

549

549

מגלת שיר השירים...עם פתרון כל פסוק בלשון ספרד ופתרון התרגום... - ליוורנו תרפ''ט

1929

550

550

מגלת שיר השירים...עם פתרון כל פסוק בלשון ספרד ופתרון התרגום... - פיסא תקפ''ב

1822

551

551

מגן דוד פ'אסיליטאדור אי אוטיליזאדור די לה ליקטורה לשון הקדש - וינה תרנ''ז (עותק 1)

דוד מוסקונה

1897

552

552

מגן דוד פ'אסיליטאדור אי אוטיליזאדור די לה ליקטורה לשון הקדש - וינה תרנ''ז (עותק 2)

דוד מוסקונה

1897

553

553

מגן דוד פ'אסיליטאדור אי אוטיליזאדור די לה ליקטורה לשון הקדש - וינה תרצ''א

דוד מוסקונה

1931

554

554

מואירטה די מאלה מואירטי (עותק 1)

אליקסאנדר בן גיאת #

1911

555

555

מואירטה די מאלה מואירטי (עותק 2'שער חלקי)

אליקסאנדר בן גיאת

1911

556

556

מואירטה די מאלה מואירטי (עותק 3)

אליקסאנדר בן גיאת #

1911

557

557

מואירטה די מאלה מואירטי (עותק 4)

אליקסאנדר בן גיאת #

1911

558

558

מואירטה פור איל אמור, רומאנסו טראז'יקו

מואיז חביב

1921

559

559

מוז'יר קרימינאלה (אות' לאט': Mujer kriminala)

דוד מאג, ורו (מתרגם) #

1954

561

561

מורה דרך היהדות בתמונות עברי-ספרדי

נסים בכר אברהם

1946

562

562

מורה דרך היהדות בתמונות עברי ספרדי (לאדינו באות' לאט')

נסים בכר אברהם

1946

563

563

מחזור ליום הכיפורים מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאנטינה - וינה תר''ן (עותק 1)

1890

566

566

מחזור ליום הכיפורים מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאנטינה - וינה תר''ן (עותק 2)

1890

567

567

מחזור ליום הכפורים כמנהג ק''ק והראן תלמסאן ומעסכר ואגפיהם - וינה תרע''ב

1912

568

568

מחזור ליום הכפורים כפי מנהג ספרד בקהלות קדושות סאלוניקי (אראגון)

1869

569

569

מחזור ליום הכפורים מנהג ספרד - קזבלנקה

1940#

570

570

מחזור ליום הכפורים מנהג ספרד בקהילות קדושות בקונשטאנטינה - וינה תר''ך

1860

571

571

מחזור ליום הכפורים מנהג ספרד בקהילות קדושות בקונשטאנטינה - וינה תר''ך (עותק 1)

1860

572

572

מחזור ליום הכפורים מנהג ספרד בקהילות קדושות בקונשטאנטינה - וינה תר''ך (עותק 2)

1860

573

573

מחזור ליום הכפורים מנהג ספרד בקהילות קדושות בקונשטאנטינה..- קזבלנקה (עותק 1)

574

574

מחזור ליום הכפורים מנהג ספרד בקהילות קדושות בקונשטאנטינה..- קזבלנקה (עותק 2)

575

575

מחזור ליום הכפורים מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאנטינה - וינה תרע''ד

1914

576

576

מחזור ליום הכפורים מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאנטינה - וינה תרפ''ג

1923

577

577

מחזור ליום הכפורים מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאנטינה - צפרו [וינה] תרפ''ג (עותק 1)

[1923]

578

578

מחזור ליום הכפורים מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאנטינה - צפרו [וינה] תרפ''ג (עותק 2)

[1923]

579

579

מחזור ליום כפור כמנהג ספרדים - שאלוניקו תרס''ח ##

1908

580

580

מחזור ליום כפור כמנהג ספרדים - שלוניקי תרנ''ד (עותק 1)

1894

581

581

מחזור ליום כפור כמנהג ספרדים - שלוניקי תרנ''ד (עותק 2)

1894

582

582

מחזור ליום כפור כמנהג ספרדים - שלוניקי תרנ''ט (רק עד (2) מ''ה)

1899

583

583

מחזור ליום כפור כמנהג ספרדים (חסר שער) ##

18??

584

584

מחזור ליום כפור כמנהג ספרדים...סאלוניקו - ליוורנו תרפ''א (עותק 1)

1921

585

585

מחזור ליום כפור כמנהג ספרדים...סאלוניקו - ליוורנו תרפ''א (עותק 2, שער בצילום)

1921

586

586

מחזור ליום כפור כמנהג ספרדים...שאלוניקו - ירושלים תר''ף (עותק 1) ##

1920

587

587

מחזור ליום כפור כמנהג ספרדים...שאלוניקו - ירושלים תר''ף (עותק 2, חסר שער) ##

1920

588

588

מחזור ליום כפור כמנהג ק''ק םפרדים שבקוסטאנטינא - ליוורנו תרי''ח

1858

589

589

מחזור ליום כפור כמנהג ק''ק ספרדים שבקונשטאנטינה - וינה תקצ''ז (עותק 1)

1836

590

590

מחזור ליום כפור כמנהג ק''ק ספרדים שבקונשטאנטינה - וינה תקצ''ז (עותק 2)

1836

591

591

מחזור ליום כפור כמנהג ק''ק ספרדים שבקונשטאנטינה.. - וינה תקפ''א

1821

592

592

מחזור ליום כפור כמנהג ק''ק ספרדים שבקוסטאנטינא - ליוורנו תקצ''ב ##

1832

593

593

מחזור ליום כפור כמנהג ק''ק ספרדים שבקוסטאנטינא - ליוורנו תרמ''ז

1887

594

594

מחזור ליום כפור כמנהג ק''ק ספרדים שבקוסטאנטינא - ליוורנו תרס''ז (עותק 1)

1907

595

595

מחזור ליום כפור כמנהג ק''ק ספרדים שבקוסטאנטינא - ליוורנו תרס''ז (עותק 2)

1907

596

596

מחזור ליום כפור כמנהג ק''ק ספרדים שבקוסטאנטינא - ליוורנו תש''ח

1948

597

597

מחזור ליום כפור כמנהג קהל קדוש ספרדים שבקונשאנטינא (חסר שער וכ''ד דפים)

598

598

מחזור ליום כפור כמנהג קהל קדוש ספרדים שבקושטאנטינא - ליוורנו תר''א (עותק 1)

1841

599

599

מחזור ליום כפור כמנהג קהל קדוש שבקושטאנטינא - ליוורנו תר''א (עותק 2)

1841

600

600

מחזור ליום כפור מנהג ספרד בקהילות קדושות בקושטאנטינה - וינה תרי''ג

1853

601

601

מחזור ליום כפור מנהג ספרד בקהלות קדושות קונשטאנטינה - וינה תרפ''ד

1924

602

602

מחזור לימים נוראים (חלק כפור) - שלוניקי תקנ''ג

1793

603

603

מחזור לימים נוראים (חלק ראש השנה) - שלוניקי תקנ''ג (עותק 1)

1793

604

604

מחזור לימים נוראים (חלק ראש השנה) - שלוניקי תקנ''ג (עותק 2, חסר שער וט''ו דפים)

1793

605

605

מחזור לימים נוראים (חלק ראש השנה) - שלוניקי תקפ''ח

1828

606

606

מחזור לימים נוראים כמנהג ק''ק ספרדים - וינה תקע''א (חסר שער, עותק 1)

1811

607

607

מחזור לימים נוראים כמנהג ק''ק ספרדים - וינה תקע''א (חסר שער, רק חלק כפור, עותק 2)

1811

608

608

מחזור לימים נוראים כמנהג ק''ק ספרדים - ונציה תקט''ז (בלי שער, חסר) ?

1756

609

609

מחזור לימים נוראים כמנהג ק''ק ספרדים - ונציה תקנ''ב (עותק 1)

1792

610

610

מחזור לימים נוראים כמנהג ק''ק ספרדים - ונציה תקס''ג (מכיל רק רה''ש, עותק 1)

183

611

611

מחזור לימים נוראים כמנהג ק''ק ספרדים - ונציה תקס''ג (רק רה''ש, חסר שער ו-2 דפים ודף בסוף, עותק 2) *

183

612

612

מחזור לסוכות כמנהג ספרדים - שלוניקי תרס''ח

1908

613

613

מחזור לפסח ולשבועות כמנ[ה]ג ספ[ר]דים - שלוניקי תרס''ח

1908

614

614

מחזור לראש השנה ויוה''כ וחג הסוכות כמנהג ק''ק איטאלייא ישן וחדש - שלוניקי תרל''א

1871

615

615

מחזור לראש השנה כמנהג ספרדים - שלוניקי תר''ס

1900

616

616

מחזור לראש השנה כמנהג ספרדים - שלוניקי תרנ''א

1891

617

617

מחזור לראש השנה כמנהג ספרדים - שלוניקי תרנ''ד

1894

618

618

מחזור לראש השנה כמנהג ספרדים - שלוניקי תרפ''ו

1926

619

619

מחזור לראש השנה כמנהג ספרדים - שלוניקי תרפ''ט

1929

620

620

מחזור לראש השנה כמנהג ספרדים (חסר שער) - שאלוניקו תרס''ח ##

1908

621

621

מחזור לראש השנה כמנהג ספרדים שבקוסטאנטינא (רק דפים ד-לד)

622

622

מחזור לראש השנה כמנהג ספרדים...שאלוניקו - ירושלים תר''ף

1920

623

623

מחזור לראש השנה כמנהג ספרדים..שאלוניקו - ירושלים תרע''ד

1914

624

624

מחזור לראש השנה כמנהג ק''ק איטליה יע''א - שלוניקי תרפ''ד

1924

625

625

מחזור לראש השנה כמנהג ק''ק והראן תלמסאן ומעסכר ואגפיהם - וינה תרע''ב

1912

626

626

מחזור לראש השנה כמנהג ק''ק ספרדים שבקונסטאנטינא - ליוורנו תקצ''ז

1837

627

627

מחזור לראש השנה כמנהג ק''ק ספרדים שבקונשטאנטינה - וינה תקפ''א

1820

628

628

מחזור לראש השנה כמנהג ק''ק ספרדים שבקוסטאנטינא - ליוורנו תקפ''ג

1823

629

629

מחזור לראש השנה כמנהג ק''ק ספרדים שבקוסטאנטינא - ליוורנו תרט''ו

1855

630

630

מחזור לראש השנה כמנהג ק''ק ספרדים שבקוסטאנטינא - ליוורנו תרכ''ד ##

1864

631

631

מחזור לראש השנה כמנהג ק''ק ספרדים שבקוסטאנטינא - ליוורנו תרל''ב

1872

632

632

מחזור לראש השנה כמנהג ק''ק ספרדים שבקוסטאנטינא - ליוורנו תרמ''ז

1887

633

633

מחזור לראש השנה כמנהג ק''ק ספרדים שבקוסטאנטינא - ליוורנו תש''ח

1948

634

634

מחזור לראש השנה כמנהג ק''ק ספרדים שבקוסטאנטינא (חסר שער ודפים אחרונים)

635

635

מחזור לראש השנה כמנהג ק''ק ספרדים שבקוסטאנטינא (רק דפים ד'-ל''ב)

636

636

מחזור לראש השנה כמנהג ק''ק ספרדים שבקושטאנדינא (חסר שער וכ''ט דף וכן בסוף)

637

637

מחזור לראש השנה כמנהג קהל קדוש שבקוסטאנטינא - ליוורנו תקצ''ז

1837

638

638

מחזור לראש השנה כפי מנהג ק''ק קטאלאן יע''א (תפלת שמואל) - שלוניקי תרפ''ז

1927

639

639

מחזור לראש השנה מנהג ספרד בקהילות קדושות - וינה תר''ן (עותק 2, חסר שער)

1890

640

640

מחזור לראש השנה מנהג ספרד בקהילות קדושות בקונשטאנטינה - וינה תר''ך

1860

641

641

מחזור לראש השנה מנהג ספרד בקהילות קדושות בקונשטאנטינה - וינה תרי''ג

1852

642

642

מחזור לראש השנה מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאנטינא

1947

643

643

מחזור לראש השנה מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאנטינה

1876

644

644

מחזור לראש השנה מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאנטינה

1883

645

645

מחזור לראש השנה מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאנטינה - וינה תר''ן (עותק 1)

1890

646

646

מחזור לראש השנה מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאנטינה - וינה תרכ''ג [עותק 1]

1863

647

647

מחזור לראש השנה מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאנטינה - וינה תרכ''ג [עותק 2]

1863

648

648

מחזור לראש השנה מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאנטינה - צפרו [וינה] תרפ''ג

[1923]

649

649

מחזור לראש השנה מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאנטינה (חסר שער)

650

650

מחזור לראש השנה מנהג ספרד בקהלות קדושות קונשטאנטינה - וינה תרנ''ג

1893

651

651

מחזור לשלוש רגלים כמנהג ספרדים שאלוניקו - ליוורנו תרפ''ב (עותק 2, חסר שער)

1922

652

652

מחזור לשלש רגלים כמנהג ספרדים - שלוניקי תקס''ג (חסר שער)

1803

653

653

מחזור לשלש רגלים כמנהג ספרדים...שאלוניקו (עותק 1)

1922

654

654

מחזור לשלש רגלים כמנהג ק''ק ספרדים - וינה תק''פ (חסר שער ונ''ח דפים וט' דפים בסוף)

1820

655

655

מחזור לשלש רגלים כמנהג ק''ק ספרדים - וינה תקע''ג (עותק 1, 2 דפים אחרונים בצילום)

1813

656

656

מחזור לשלש רגלים כמנהג ק''ק ספרדים - וינה תקע''ג (עותק 2)

1813

657

657

מחזור לשלש רגלים כמנהג ק''ק ספרדים - וינה תקע''ג (עותק 3)

1813

658

658

מחזור לשלש רגלים כמנהג ק''ק ספרדים - וינה תקצ''ו (עותק 1)

1836

659

659

מחזור לשלש רגלים כמנהג ק''ק ספרדים - וינה תקצ''ו (עותק 2, שער בצילום)

1836

660

660

מחזור לשלש רגלים כמנהג ק''ק ספרדים - ויניציאה תקנ''ב

1792

661

661

מחזור לשלש רגלים כמנהג ק''ק ספרדים - שלוניקי תר''ו (שער בצילום)

1846

662

662

מחזור לשלש רגלים כמנהג ק''ק ספרדים שבקושטאנטינה - ויניציאה תקס''ה (חסר שער)

1805

663

663

מחזור לשלש רגלים כפי מנהג הספרדים אשר בארץ הקדושה

[194?]

664

664

מחזור לשלש רגלים מנהג ספרד בקהילות קדושות בקושטאנטינה - וינה תרי''ג

1853

665

665

מחזור לשלש רגלים מנהג ספרד בקהילות קדושות בקושטאנטינה (חסר שער)

1860

666

666

מחזור לשלש רגלים מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאטנינה - וינה תר''ץ

1930

667

667

מחזור לשלש רגלים מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאנטינה - וינה תרנ''ד

1894

668

668

מחזור לשלש רגלים מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאנטינה - וינה תרנ''ה

1895

669

669

מחזור לשלש רגלים מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאנטינה - וינה תרע''ד

1914

670

670

מחזור לשלש רגלים מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאנטינה - וינה תרפ''ג (עותק 1)

1923

671

671

מחזור לשלש רגלים מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאנטינה - וינה תרפ''ג (עותק 2)

1923

672

672

מחזור לשלש רגלים מנהג ספרד בקהילות קדושות קונשטאנטינה - וינה תרפ''ד

1924

673

673

מחזור לשלש רגלים מנהג ספרד בקהלות קדושות קונשטאנטינא - ניו-יורק תש''ז (עותק 2)

1947

674

674

מחזור לשלש רגלים מנהג ספרד בקהלות קדושות קונשטאנטינא - ניו יורק תש''ז (עותק 1)

1947

675

675

מחזור לשלש רגלים מנהג ספרד בקהלות קדושות קונשטאנטינה - וינה תרכ''ב

1862

676

676

מחזור לשלש רגלים מנהג ספרד בקהלות קדושות קונשטאנטינה - וינה תרס''ז

1906

677

677

מחזור קטן לימים נוראים כמנהג ק''ק והראן ותלמסאן..[חלק יו''כ]

1974#

678

678

מחזור של מועדים כפי מנהג ק''ק ספרדים יצ''ו חלק שני - ויניציאה תצ''ו

1736

679

679

מחזור שלוניקי ליום כפור [במתכונת דפוס ''עץ חיים'' שלוניקי תרל''ו]

1963

680

680

מיל אי אונה נוג'י (עמ' 512-261)

דניאל באלאנסי (מתרגם)

1913

683

683

מיל אי אונה נוג'י ח''א (עותק 1)

דניאל באלאנסי (מתרגם)

1913

684

684

מיל אי אונה נוג'י ח''א (עותק 2, שער ראשון בצילום)

דניאל באלאנסי (מתרגם)

1913

685

685

מיל אי אונה נוג'י ח''ב

דניאל באלאנסי (מתרגם)

1913

686

686

מיל אי אונה נוג'י ח''ג

דניאל באלאנסי (מתרגם)

1913

687

687

מיליק או קאב'ו דיל קוראסון

שלמה יוסף ב' יאודה

1912

688

688

מיסאז'ירו (אנייו 3 נומירו 726, 845 - 15/3/1938, 17/6/1938)

א. ב'יאיסי

1938

689

689

מירובאל - רומאנסו סאנסאסייונאל

ליאון סאזי

1925

690

690

מלון-כיס יהודי-ספרדי-עברי

מנחם משה

1934

703

703

מלחמתנו - נואסטרה לוג'ה עתון לפועלים ספרדים

#

1938

704

704

מסכת אבות (חסר שער)

1821 (?)

705

705

מעם לועז - מגילת אסתר א-ב (עותק 3)

רפאל חייא פונטרימולי

1899

707

707

מעם לועז במדבר - אזמיר תרכ''ז (עותק 1)

יצחק מאגריסו

1867

708

708

מעם לועז במדבר - אזמיר תרכ''ז (עותק 2, שער ודף שני בצילום)

יצחק מאגריסו

1867

709

709

מעם לועז במדבר - ליוורנו תקפ''ג

יצחק מאגריסו

1823

710

710

מעם לועז במדבר - קושטא תקכ''ד (שער פגום, חסרים שלשים דפים ראשונים)

יצחק מאגריסו

1764

711

711

מעם לועז בראשית - אורטה קייואי תקפ''ג

יעקב כולי #

1823

712

712

מעם לועז בראשית - אזמיר תרכ''ד (עותק 1)

יעקב כולי

1864

713

713

מעם לועז בראשית - אזמיר תרכ''ד (עותק 2, דפים ח' - ק''ם)

יעקב כולי

1864

714

714

מעם לועז בראשית - אזמיר תרכ''ד (עותק II ,3/ו'-ע' פ''ה-רפ''ו)

יעקב כולי

1864

715

715

מעם לועז בראשית - אזמיר תרל''ח (עותק 1)

יעקב כולי

1878

716

716

מעם לועז בראשית - אזמיר תרל''ח (עותק 2)

יעקב כולי

1878

717

717

מעם לועז בראשית - ליוורנו תקפ''ב (עותק 1)

יעקב כולי

1822

718

718

מעם לועז בראשית - ליוורנו תקפ''ב (עותק 2, חסר שער)

יעקב כולי

1822

719

719

מעם לועז בראשית - קושטא ת''ץ

יעקב כולי

1730

720

720

מעם לועז בראשית - קושטא תק''ח (חסר שער)

יעקב כולי

1748

721

721

מעם לועז בראשית - שלוניקי תקנ''ו (חסר שער ו-8 דפים, עותק 1)

יעקב כולי

1796

722

722

מעם לועז בראשית - שלוניקי תקנ''ו (חסר שער, חסר בסוף, עותק 2)

יעקב כולי

1796

723

723

מעם לועז בראשית - שלוניקי תרכ''ג

יעקב כולי

1863

724

724

מעם לועז בראשית - שלוניקי תרכ''ח (שער בצילום)

יעקב כולי

1868

725

725

מעם לועז בראשית - שלוניקי תרנ''ז כרך א, (חסר שער עמ' 528-141)

יעקב כולי

1897

726

726

מעם לועז בראשית - שלוניקי תרנ''ז כרך ב, (חסר שער, עמ' 870-519, עותק 1)

יעקב כולי

1897

727

727

מעם לועז בראשית - שלוניקי תרנ''ז כרך ב, (חסר שער, עמ' 870-519, עותק 2)

יעקב כולי

1897

728

728

מעם לועז דברים (דברים-ואתחנן) - שלוניקי תרמ''ג

יצחק בכר שמריא ארגואיטי

1883

729

729

מעם לועז דברים ח''א (עד סוף פרשת עקב) - אזמיר תרכ''ח (עותק 1, חסר שער)

יצחק בכר שמריא ארגואיטי

1868

730

730

מעם לועז דברים ח''א (עד סוף פרשת עקב) - אזמיר תרכ''ח (עותק 2, חסר שער)

יצחק בכר שמריא ארגואיטי

1868

731

731

מעם לועז דברים ח''א (עד סוף פרשת עקב) - קושטא תקל''ג (עותק 1)

יצחק בכר שמריא ארגואיטי

1773

732

732

מעם לועז דברים ח''א (עד סוף פרשת עקב) - קושטא תקל''ג (עותק 2, ו'-קע''ח)

יצחק בכר שמריא ארגואיטי

1773

733

733

מעם לועז דברים ח''ב (פרשת ראה) - קושטא תקל''ז (14 דפים שער בצלום)

יצחק בכר שמריא ארגואיטי #

1777

734

734

מעם לועז ויקרא - אזמיר תרכ''ו (עותק 1)

יצחק מאגריסו

1866

735

735

מעם לועז ויקרא - אזמיר תרכ''ו (עותק 2, חסר שער ו-15 דפים בהתחלה ודפים קצ''ג-ו בסוף)

יצחק מאגריסו

1866

736

736

מעם לועז ויקרא - אזמיר תרכ''ו (עותק 3 רק דפים קמ''ט-קצ''ט)

יצחק מאגריסו

1866

737

737

מעם לועז ויקרא - ליוורנו תקפ''ב (עותק 1)

יצחק מאגריסו

1822

738

738

מעם לועז ויקרא - ליוורנו תקפ''ב (עותק 2, דפים א-צ''ט בלבד)

יצחק מאגריסו

1822

739

739

מעם לועז ויקרא - ליוורנו תקפ''ב (עותק 3, דפים י''ג-קנ''ד)

יצחק מאגריסו

1822

740

740

מעם לועז ויקרא - קושטא תקי''ג (עותק 1)

יצחק מאגריסו

1753

741

741

מעם לועז ויקרא - קושטא תקי''ג (עותק 2, דפים ה'-י''ג, ל''א-ל''ו, קס''ט-קע''ח)

יצחק מאגריסו

1753

742

742

מעם לועז חדש חלק ראשון (עותק 1)

יהודה אברהם קונפ'ינו

1894

743

743

מעם לועז חדש חלק ראשון (עותק 2, חסר שער ו-9 דפים)

יהודה אברהם קונפ'ינו

1894

744

744

מעם לועז חדש חלק ראשון (עותק 3)

יהודה אברהם קונפ'ינו

1894

745

745

מעם לועז יהושע ח''א - שלוניקי תרי''א (עותק 1)

רחמים מנחם מיטראני #

1851

746

746

מעם לועז יהושע ח''א - שלוניקי תרי''א (עותק 2, חסר בהתחלה ובסוף)

רחמים מנחם מיטראני

1851

747

747

מעם לועז יהושע ח''ב - אזמיר תר''ל (עותק 1)

רחמים מנחם מיטראני

1870

748

748

מעם לועז יהושע ח''ב - אזמיר תר''ל (עותק 2, חסר שער ועשרה דפים)

רחמים מנחם מיטראני

1870

749

749

מעם לועז יהושע ח''ב - אזמיר תר''ל (עותק 3)

רחמים מנחם מיטראני

1870

750

750

מעם לועז ישעיה - שלוניקי תרכ''ד

יצחק יאודה דידיע אבא

1892

751

751

מעם לועז מגילת אסתר - אזמיר תרכ''ד (עותק 1)

רפאל חייא פונטרימולי

1864

752

752

מעם לועז מגילת אסתר - אזמיר תרכ''ד (עותק 2)

רפאל חייא פונטרימולי

1864

753

753

מעם לועז מגילת אסתר - אזמיר תרכ''ד (עותק 3, חסר שער ו-3 דפים בסוף)

רפאל חייא פונטרימולי

1864

754

754

מעם לועז מגילת אסתר חלק א'-ב' - קושטא תרנ''ט (עותק 1, חסרים 3 דפים בסוף)

רפאל חייא פונטרימולי

1899

755

755

מעם לועז מגילת אסתר חלק א'-ב' - קושטא תרנ''ט (עותק 2)

רפאל חייא פונטרימולי

1899

756

756

מעם לועז שיר השירים - קושטא תרנ''ט (עותק 1)

חיים יצחק שאקי

1899

757

757

מעם לועז שיר השירים - קושטא תרנ''ט (עותק 2, שער בצילום)

חיים יצחק שאקי

1899

758

758

מעם לועז שיר השירים - קושטא תרנ''ט (עותק 3, עמודים 113 - 128)

חיים יצחק שאקי

1899

759

759

מעם לועז שיר השירים - קושטא תרנ''ט (עותק 4)

חיים יצחק שאקי

1899

760

760

מעם לועז שמות ח''א (עד אמצע פרשת תרומה) - קושטא תצ''ג

יעקב כולי

1733

761

761

מעם לועז שמות ח''א (עד סוף פרשת בשלח) - ירושלים תרמ''ד (עותק 1)

יעקב כולי

1884

762

762

מעם לועז שמות ח''א (עד סוף פרשת בשלח) - ירושלים תרמ''ד (עותק 2, חסר שער)

יעקב כולי

1884

763

763

מעם לועז שמות ח''א (עד סוף פרשת יתרו) - אזמיר תרכ''ד (עותק 1)

יעקב כולי

1864

764

764

מעם לועז שמות ח''א (עד סוף פרשת יתרו) - אזמיר תרכ''ד (עותק 2, חסר שער ודף ו-5 דפים בסוף)

יעקב כולי

1864

765

765

מעם לועז שמות ח''א (עד סוף פרשת יתרו) - שלוניקי תרכ''ח (חסר שער)

יעקב כולי

1868

766

766

מעם לועז שמות ח''א (עד סוף פרשת תרומה) - ליוורנו תקפ''ב

יעקב כולי, יצחק מאגריסו

1822

767

767

מעם לועז שמות ח''ב (מפרשת יתרו עד סוף פקודי) - ירושלים תרמ''ו

יעקב כולי, יצחק מאגריסו

1886

768

768

מעם לועז שמות ח''ב (מפרשת משפטים עד סוף פקודי) - אזמיר תרכ''ה-ו

יעקב כולי, יצחק מאגריסו

1865-6

769

769

מעם לועז שמות ח''ב (תרומה - פקודי) - קושטא תק''ו

יצחק מאגריסו

1746

770

770

מעם לועז שמות ח''ב (תרומה - פקודי) - קושטא תק''ו (עותק 2)

יצחק מאגריסו

1746

771

771

מעשה טימירוזו די רבי יוסף די לה ריינה

1823

772

772

מעשה יוסף - מחזה פיוטי - ויניציאה

1600#

773

773

מעשיות דיל סי' די יעקב אבינו ע''ה

[אברהם טולידו] #

1870

775

775

ספר מוסר מקראי קודש

אפרים חיות (מח)

1828

776

776

משלים די שלמה המלך ע''ה - קושטא תקכ''ו

1766

777

777

משלים די שלמה המלך ע''ה בלגרד - תרי''ד

1854

778

778

משניות עם נקודות ועם פירוש מלא כף נחת (מס' זרעים ומועד)

שניאור פייבוש ב''ר יעקב

1817

779

779

נאנטאס

אמיל זולה (מח), מ. מנשה (תר)

1904

780

780

נביאים אחרונים ישעיה ירמיה יחזקאל תרי עשר (השלמות בכת''י)

1633

781

781

נביאים ראשונים בשני עמודים

1762

782

782

נואיב'ו ג'יקו דיקסייונארייו ז'ודיאו-איספאנייול - פ'ראנסיס פארטי I (עותק 1)

שלמה ישראל שיריזלי

1899

783

783

נואיב'ו ג'יקו דיקסייונארייו ז'ודיאו-איספאנייול - פ'ראנסיס פארטי II (עותק 1)

שלמה ישראל שיריזלי

1899

784

784

נואיב'ו ג'יקו דיקסייונארייו ז'ודיאו-איספאנייול - פראנסיס (עותק 3'חסר שער)

שלמה ישראל שיריזלי

1899

785

785

נואיב'ו ג'יקו דיקסייונארייו ז'ודיאו-איספאנייול - פראנסיס II (עותק 2)

שלמה ישראל שיריזלי

1899

786

786

נואיב'ו ג'יקו דיקסייונארייו זודיאו-איספאנייול - פראנסיס I (עותק 2)

שלמה ישראל שיריזלי

1899

787

787

נואיב'ו סילאב'ארייו ג'ודיאו-איספאנייול

1908

788

788

נוג'אדאס אל סאראיי דיל סולטאן קורילאדו (עותק 1)

פ'יריד ביי

1934

789

789

נוג'אדאס אל סאראיי דיל סולטאן קורילאדו (עותק 2'חסר שער)

פ'יריד ביי

1934

790

790

נוסח די לה תפלה קי איזיירון לוס ג'ידייוס די סאלוניקי..פור איל קונדי..איל בארון מוריס הירש..

1876

792

792

נחמדים מזהב (פארטידה סיגונדה) ירושלים וביתר (הריסות ביתר די ק. שולמן) (עותק 1)

קלמן שולמן (מחבר:) יצחק ב' מיכאל באדהב (מתרגם)

1894

793

793

נחמדים מזהב (פארטידה סיגונדה) ירושלים וביתר (הריסות ביתר די ק. שולמן) (עותק 2, חסר שער, חלקי בלבד)

יצחק ב' מיכאל באדהב (מתרגם)

1894

794

794

נחמדים מזהב (פארטידה פרימירה) לה איסטורייא ג'ודיאה (עותק 1)

יצחק ב' מיכאל באדהב

1889

795

795

נחמדים מזהב (פארטידה פרימירה) לה איסטורייא ג'ודיאה (עותק 2, חסר שער, חלקי בלבד)

יצחק ב' מיכאל באדהב

1889

796

796

נחמדים מזהב (פארטידה פרימירה) לה איסטורייא ג'ודיאה (עותק 3, חסר שער)

יצחק ב' מיכאל באדהב

1889

797

797

סאלב'אדה פור סו טיאו

(אימיטאדו פור) אליה ש. שמואל

1907

799

799

סאלב'אדו פור סו איז'ה

אליקסאנדר ן' גיאת (אימיטאדו פור)

[1910#]

800

800

סאלב'אטור אי פאאולינה או איל קוראסון ח''א

שלמה בן יוסף בן יהודה

1911

801

801

סדור לראש השנה כמנהג ק''ק ספרדים - קזבלנקה (עותק 1)

1940#

802

802

סדור לראש השנה כמנהג ק''ק ספרדים - קזבלנקה (עותק 2)

1940#

803

803

סדור לתינוקות בבית הספר

1949

804

804

סדור נחמת ציון

1939

805

805

סדור שערי תפלה הובא לדפוס ע''י החברה ''תורה ומלאכה''

א.אסטרומסה ד.סאיאס - עורכים

1941

806

806

סדור שערי תפלה הובא לדפוס ע''י החברה ''תורה ומלאכה'' (מהדורת צילום 1973)

א.אסטרומסה ד.סאיאס - עורכים

1973

807

807

סדור שערי תפלה כפי מנהג הספרדים (עברית יוונית)

1974

808

808

סדור תפלת עמנואל לאחינו הספרדים..(עותק 1)

נסים יוסף עובדיה

1924

809

809

סדור תפלת עמנואל לאחינו הספרדים..(עותק 2 חסר שער)

נסים יוסף עובדיה

1924

810

810

סדור תפלת עמנואל לאחינו הספרדים..(עותק 3)

נסים יוסף עובדיה

1924

811

811

סדר אגדה של פסח עם הפתרון בלשון ספרדי

1806

812

812

סדר אזהרות ומגילת רות לשון הקדש אי לאדינו..

1878

813

813

סדר ארבע תעני[ו]ת כמנהג ספרדים - וינה תרל''ח

1878

814

814

סדר ארבע תעני[ו]ת כמנהג ספרדים - וינה תרל''ח*

1871

815

815

סדר ארבע תעני[ו]ת כמנהג ספרדים - וינה תרל''ח*

1878*

816

816

סדר ארבע תעניות - אמשטרדם תע''ו

1716

817

817

סדר ארבע תעניות - ויניציאה שע''ד ##

1614

818

818

סדר ארבע תעניות - ויניציאה שפ''ד

1624

819

819

סדר ארבע תעניות - ויניציאה שצ''ח

1638

820

820

סדר ארבע תעניות - ויניציאה ת''ב (עותק 1)

1642

821

821

סדר ארבע תעניות - ויניציאה ת''ב (עותק 2, חסר שער ודף אחד)

1642

822

822

סדר ארבע תעניות - ויניציאה תנ''ג

1693

823

823

סדר ארבע תעניות כמנהג ספרדים - וינה תרט''ז (עותק 1)

1856

824

824

סדר ארבע תעניות כמנהג ספרדים - וינה תרט''ז (עותק 2)

1856

825

825

סדר ארבע תעניות כמנהג ספרדים יזיי''א - ויניציאה תקי''א

1751

826

826

סדר ארבע תעניות כמנהג ק''ק ספרדים - ויניציאה תק''מ

1780

827

827

סדר ארבע תעניות כמנהג ק''ק ספרדים - ויניציאה תקנ''ח

1798

828

828

סדר ארבע תעניות כמנהג ק''ק ספרדים - ליוורנו תק''פ (עותק 1)

1820

829

829

סדר ארבע תעניות כמנהג ק''ק ספרדים - ליוורנו תק''פ (עותק 2, חסר שער) ##

1820

830

830

סדר ארבע תעניות כמנהג ק''ק ספרדים - ליוורנו תקצ''ה

1835

831

831

סדר ארבע תעניות כמנהג ק''ק ספרדים - ליוורנו תר''א

1841

832

832

סדר ארבע תעניות כמנהג ק''ק ספרדים - פיסא תקס''ו

1806

833

833

סדר ארבע תעניות כמנהג קדוש ספרדים - ליוורנו תרי''ד

1854

834

834

סדר ארבע תעניות כמנהג קהל קדוש ספרדים יצ''ו - פיסא תקנ''ז

1797

835

835

סדר ארבע תעניות כפי מנהג ק''ק ספרדים יצ''ו חלק שלישי - ויניציאה תצ''ו

1736

836

836

סדר ארבע תעניות...כמנהג ק''ק ספרדים - וינה תקע''א

1811

837

837

סדר ארבע תעניות...כמנהג ק''ק ספרדים - וינה תקפ''ב ##

1822

838

838

סדר ארבע תעניות...כמנהג ק''ק ספרדים - וינה תר''ג ##

1844

839

839

סדר בית תפלה יקרא כמנהג ק''ק ספרדים י''ץ כולל תפלות מדי יום..

1876

840

840

סדר די כתובת התורה - ירושלים תרנ''ח (עותק 1)

1898

841

841

סדר די כתובת התורה - ירושלים תרנ''ח (עותק 2, רק דף השער ודף ד')

1898

842

842

סדר די כתובת התורה - שלוניקי תרכ''ו

1866

843

843

סדר די כתובת התורה..נדפס מחדש.. - ירושלים תרצ''ח (עותק 1)

1938

844

844

סדר די כתובת התורה..נדפס מחדש.. - ירושלים תרצ''ח (עותק 2)

1938

845

845

סדר די כתובת התורה..נדפס מחדש.. - ירושלים תרצ''ח (עותק 3)

1938

846

846

סדר די כתובת התורה..נדפס מחדש.. - ירושלים תרצ''ח (עותק 4)

1938

847

847

סדר הגדה של פסח עם פירוש יפה וציורים נאים .. (צילום הגדת אמשטרדם תנ''ה)

1974

848

848

סדר הגדה של פסח עם פתרון בלשון ספרדי עם כמה צורות..(חסר שער)

1840

849

849

סדר הגדה של פסח עם פתרון בלשון ספרדי עם כמה צורות...

1973

850

850

סדר הגדה של פסח עם פתרון בלשון ספרדי עם כמה צורות...- ליוורנו תרס''ד

1904

851

851

סדר הגדה של פסח עם פתרון כלשון ספרדי עם כמה צורות..

1875

852

852

סדר הגדת ליל פסח (עברית, יוונית, לאדינו, הלאדינו באות, לאט, ) (עותק 1)

1970

854

854

סדר הגדת ליל פסח (עברית, יוונית, לאדינו, הלאדינו באות, לאט, ) (עותק 2)

1970

855

855

סדר הגדת ליל פסח איסטאמפאדה קון ליטרה אירמוזה

1884

856

856

סדר הגדת ליל פסח לשון אי לאדינו (חתוך בפינה הימנית התחתונה)

1883

857

857

סדר הגדת ליל פסח..אי לאדינאדה מויי ביין..טאמביין איל פיוט די חד גדיא - שלוניקי תרע''ח (שער פגום)

1918

858

858

סדר הגדת ליל פסח..לאדינאדה מויי ביין סיגון איל אוזו די מואיסטרה סיב'דאד'

1890

859

859

סדר התפלות תפלת דניאל (אותיות קיריליות)

1946

861

861

סדר חמש תעניות כמנהג ק''ק ספרדים - ליוורנו תקצ''ו

1836

862

862

סדר חמש תעניות כמנהג ק''ק ספרדים - ליוורנו תרכ''ז

ישראל קושטא (קונטרס שלמות הלב)

1867

863

863

סדר חמש תעניות כמנהג ק''ק ספרדים - ליוורנו תרל''ז (עותק 1)

1877

864

864

סדר חמש תעניות כמנהג ק''ק ספרדים - ליוורנו תרל''ז (עותק 2)

1877

865

865

סדר חמש תעניות כמנהג קהל קדוש ספרדים - ליוורנו תקפ''ה (עותק 1)

1825

866

866

סדר חמש תעניות כמנהג קהל קדוש ספרדים - ליוורנו תקפ''ה (עותק 2)

1825

867

867

סדר חמש תעניות...ונחבר אליו דינים שלמות הלב...ופירוש איוב - ליוורנו תרל''א (עותק 1)

ישראל קושטא (פירוש איוב)

1871

868

868

סדר חמש תעניות...ונחבר אליו דינים שלמות הלב...ופירוש איוב - ליוורנו תרל''א (עותק 2)

ישראל קושטא (פירוש איוב)

1871

869

869

סדר חמש תעניות...ונחבר אליו דינים שלמות הלב...ופירוש איוב - ליוורנו תרמ''ו

ישראל קושטא (פירוש איוב)

1886

870

870

סדר חמש תעניות...ונחבר אליו דינים שלמות הלב...ופירוש איוב - ליוורנו תרפ''ז

ישראל קושטא (פירוש איוב)

1927

871

871

סדר חמש תעניות...ונחבר אליו דינים שלמות הלב...ופירוש איוב - ליוורנו תרפ''ז (עותק 2)

ישראל קושטא (פירוש איוב)

1927

872

872

סדר חמשה תעניות כמנהג ק''ק ספרדים - אמשטרדם תפ''ח

1728

873

873

סדר לשלש רגלים כמנהג הספרדים (חלק מספר עבודת השנה ונדפס גם כחלק נפרד)

1857

874

874

סדר מגילת רות לחג השבועות ואזהרות ליום ראשון ושני (עותק 1)

1909

875

875

סדר מגילת רות לחג השבועות ואזהרות ליום ראשון ושני (עותק 2)

1909

876

876

סדר מגילת רות לחג השבועות ואזהרות ליום ראשון ושני (עותק 3)

1909

877

877

סדר מגילת רות לחג השבועות ואזהרות ליום ראשון ושני (עותק 4)

1909

878

878

סדר מודעה

1839-61

879

879

סדר מודעה ומוסר לאדם

1854

880

880

סדר מועדי ה' כמנהג ק''ק ספרדים להתפלל..שלש פעמים בשנה..(ג' רגלים) - ליוורנו תרס''ג

1903

881

881

סדר מנחה וערבית של חול ושבת - וינה תרס''ב

1902

882

882

סדר מנחה וערבית של חול ושבת - וינה תרפ''ד

1924

883

883

סדר מנחה וערבית של חול ושבת - ת''א

1944#

884

884

סדר מנחה ערב ראש חדש - שלוניקי תרפ''ו

1926

885

885

סדר מנחה ערב ראש חדש - שלוניקי תרצ''א

1931

886

886

סדר מעמדות

ישראל בכ''ר חיים מבלוגראדו ובנו מרדכי [מתר]

1821

887

887

סדר מעמדות אין לאדינו

1890

888

888

סדר עבודת השנה (חסרים 2 השערים בראש. לפני דף קצ''ד שער נפרד: סדר לשלש רגלים)

עורך: דוד משה אלקלעי

1856

889

889

סדר עולת חדש והוא חלק שלישי מזמירות ישראל

ישראל נג'ארה

1839

891

891

סדר עולת שבת והוא חלק שני מזמירות ישראל

ישראל נג'ארה

1838

892

892

סדר עולת תמיד והוא חלק מזמירות ישראל

ישראל נג'ארה

1837

893

893

סדר פרקי אבות

1884

894

894

סדר פרקי אבות איסטאמפאד'ה קון ליטרה אירמוזה אי לאד'ינאדה..

1884

895

895

סדר פרקי אבות איסטאמפאדה קון ליטרה אירמוזה אי לאדינאדה - וינה תרנ''ז (עותק 1)