שירי גרוטאות

שירים עממיים שמחבריהם לא נודעו

ושירים נשכחים שלא נס ליחם

 

ליקט וערך: יואל שלום פרץ

 

שירי גרוטאות

בים בתל-אביב

בים בתל-אביב, בים בתל-אביב

שם יפה מאוד!

שם גרים הערבים.

להם סירות וזה יפה מאוד!

 

בית שני

בים בתל-אביב, בים בתל-אביב

שם יפה מאוד!

שם גרים הערבים.

להם סירות וזה יפה מאוד!

 

לשיר זה יש 24 בתים וכולם זהים לבית הראשון. מקור: תנועות הנוער ויורם הרועה.

 

לנוסח המוקלט

 

 

לאתר האינטרנט של מרכז מס"ע