חזרה לדף הראשי

חזרה לדף סיפורים

חזרה לעץ הרימון

 

             

 

העני רודף הבצע

     היה פעם עני מקבץ נדבות. יום אחד בעת שהתייחד עם אלוקיו והתחנן לפניו שירחם עליו, עבר שם במקרה השטן, שמע את תחנוניו והחליט לעזור לעני המסכן.

     הוא מסר לידי העני ארנק קטן ובתוכו מטבע אחת, ואמר לו: "ארנק זה, אלוקים שלח לך אותו ואם תנצל אותו לטובה יביא לך הרבה תועלת. ותכונתו של הארנק היא שבתוכו נמצאת מטבע ובכל פעם שתוציא את המטבע מתוכו תצוץ במקומה עוד מטבע."

     העני שמח מאוד, לקח את הארנק ופנה לביתו. לפני שישב לאכול, חשב לנסות את הארנק ולבדוק אם דבריו של השליח הם נכונים. הוציא מטבע מהארנק וראה במקומה עוד מטבע.

     וכך המשיך להוציא מתוך הארנק פרוטה אחר פרוטה עד שראה חצי ביתו מלא במטבעות, וכבר שכח לאכול את ארוחת הערב שלו וחשב: 'אסור להחמיץ הזדמנות פז שכזו', והמשיך להוציא מטבעות מהארנק.

     עד הבוקר כבר התעלף העני מרעב ומחוסר שינה ומסר את נשמתו – לא יודע למי – לבוראו או לשטן.

 

יפתח אברהמי מזיכרונו. אסע"י 15839