חזרה לדף הראשי

חזרה לדף סיפורים

חזרה לעץ הרימון

 

             

 

נוהג הגמלים והאיש החכם

     נוהג הגמלים היה איש מדבר: במדבר עבד ובמדבר שכב ובמדבר התנהלו כל מסעותיו, והוא חי בטוב ושמח בחלקו. 

     היה לו גם גמל שעזר לו בהובלותיו ממדבר למדבר.

     פעם אחת רצה נוהג הגמלים להעביר שק חיטה ממקום למקום. הכניס את השק באחד מתאי האוכף. התא השני נותר ריק. בכדי ששני תאי האוכף יתאזנו, הכניס האיש לתא השני שק מלא בחצץ. עכשיו היו שני התאים מאוזנים. לאחר שהעמיס על גמלו את המטען עלה עליו והתיישב על האוכף בין שני תאי המטען וקדימה לדרך.

     הגמל הולך לאטו במדבר, ונהגו מזמזם לעצמו ושמח: הוא שולט על כל המדבר ולא חסר לו כלום.

     בדרכו פגש באיש עני ואביון, הולך יחף ובגדיו בלויים. השניים שוחחו ביניהם: התעניינו כל אחד במשפחת רעהו, התאוננו זה באוזני זה על חום המדבר ושוחחו על עניינים רבים אחרים.

     העני שאל את נוהג הגמלים: "לאן פניך מועדות ומה אתה מוביל?"

     השיב לו הַגַּמָּל: "המטען שלי הוא חיטה. בתא האחד של האוכף יש חיטה ובתא השני חצץ."

     "למה לך החצץ?"

     "כדי לאזן את התאים."

     אמר לו העני: "אתה ממש מכביד גם על עצמך וגם על הגמל. זרוק את החצץ וחלק את החיטה בין שני התאים. כך יהיה יותר קל לגמל וגם לך יהיה יותר קל לפרוק את השקים ולהעמיסם."

     נוהג הגמלים הביט באיש האביון כאילו זה האחרון נפל מהשמיים ואמר לו: "חביבי, אני רואה מול עיני איש חכם ומלא דעת. אנא, הגד לי את האמת: מי אתה? האם אתה נביא או מלאך מהשמיים? ואיך זה שעם כל כך הרבה חוכמה אתה הולך יחף ועם בגדים בלויים? אנא, ספר לי קצת על עצמך."

     אמר לו העני: אינני לא מלאך ולא נביא. אני רק אחד מפשוטי העם, כפי שעיניך רואות."

     "וכמה גמלים או פרות יש לך?"

     "אין לי לא מזה ולא מזה."

     המשיך נוהג הגמלים לחקור אותו: "איזה בית יש לך ואיזה סחורות יש בחנות שלך?"

     "איפה בית ואיפה חנות! מה לי ולדברים כאלה. אין לי אפילו מה לאכול!"

     שאל אותו הַגַּמָּל: "אולי יש לך מזומנים? הרי אתה לא אדם פשוט. עם החוכמה והשכל שיש לך – היית צריך להחזיק בכל מקום מטמון של כסף וזהב."

     "אני נשבע לך שאין לי פרוטה שחוקה! כפי שאתה רואה רגלי יחפות וגופי חצי ערום, ובכל מקום שמוכנים לתת לי חתיכת לחם, לשם אני הולך."

     אמר לו הַגַּמָּל: "אם כך, מה התועלת בכל השכל והחוכמה שיש לך? אני מבקש ממך שתסור מדרכי כדי שמזלך הרע לא יפגע גם בי, כי אתה לא רק ביש מזל, אלא גם לא-יוצלח. אני אולי טיפש, אבל לא משוגע! המטען שלי, חציו חיטה וחציו חצץ, בעוד שלך, עם כל חוכמתך, אין לך לא מזה ולא מזה! מוטב לך שתרחק מן החוכמה ותקרב לעשייה!"

 

יפתח אברהמי מזיכרונו. אסע"י 15821