חזרה לדף השער

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

אוצר מדרשים

 

חיפוש על פי מילות מפתח

 

מילת מפתח

סיפור

אדם הראשון

רבי יוחנן

אדם נקלע בקלע אל תוך עיר

גבורת יואב בן צרויה

אדרת פלאים

מעשה הנמלה

איש חסיד היה

איש חסיד היה

אלחנן (האפיפיור)

האפיפיור היהודי

מעשה ברבי שמעון הגדול

אליהו הנביא

 

איש חסיד היה

החסיד שהתעשר

זמן הגאולה

אליעזר (רבי)

החלוק המבריק

אליעזר בן ר' יוסף (רבי)

ביטול הגזירות

אלעוף (נשר),

מעשה הנמלה

אלענאד (נשר)

מעשה הנמלה

אלתעמר (נשר),

מעשה הנמלה

אמונה

אמונה

אסף בן ברכיה (שר במלכות שלמה)

מעשה הנמלה

אפיפיור יהודי

האפיפיור היהודי

מעשה ברבי שמעון הגדול

ארווש הפילוסוף

חבר אמת

אריה

מעשה הנמלה

אריכות ימים

והלך לפניך צדקך

ארמון

איש חסיד היה

האשה שהגיעה לגיהינום

מעשה הנמלה

אשוירוש בן ענם (מלך מצרים)

רקיון-פרעה

אשקלון

החלוק המבריק

בודהא

משפט שלמה

בור

הרוצחים ועונשם

בורגיש (שם מקום בספרד)

זמן הגאולה

ביטול גזרה

בן סבר

ביצה

הביצה השלוקה

בית המקדש

זמן הגאולה

בית כנסת

המוהל

בית סוהר

נתן דצוציתא

בית קברות

אמונה

השיכור

בן סבר

בן סבר

בן תמליון

ביטול הגזירות

בנאה (רבי)

היורש האמיתי

בנו של אדם הראשון

רבי יוחנן

בעל צדקה

בעל הצדקה

ברית מילה

המוהל

בת מלך

ביטול הגזירות

בת קול

בן סבר

גביע

רבי יוחנן

גזירה

ביטול הגזירות

האפיפיור היהודי

מעשה ברבי שמעון הגדול

גיהינום

האשה שהגיעה לגיהינום

הפיקדון

מעשה בתינוק שנשבה

רבי יוחנן

גיור

החסיד וההגמון

גמילות חסדים

בעל הצדקה

גן עדן

רבי יוחנן

גנב

לשון הרע

גניבה

וצדקתך

גנן

החלוק המבריק

גרשום מאור הגולה (רבינו)

האפיפיור היהודי

דג

רבי יוחנן

דוד

גבורת יואב בן צרויה

הביצה השלוקה

דיבוק

ביטול הגזירות

הגמון

החסיד וההגמון

הוצאת דיבה

האשה שנסקלה

החיאת מתים

רבי יוחנן

הכנסת כלה

בן סבר

הצלה

החסיד שניצל ממוות

הצלת קהילה יהודית

רבי יוחנן

ויהי נועם

מעשה ירושלמי

וצדקתך

וצדקתך

זלצבורג

החסיד וההגמון

זרובבל

מעשה ביכניהו המלך

חבר אמת

חבר אמת

חברות

שכר ועונש

שני החברים

חברים

מעשה בחסיד

חזיר

רבי יוחנן

חזרה בתשובה

האפיפיור היהודי

מעשה ברבי שמעון הגדול

חישול חרבות

גבורת יואב בן צרויה

חלום

שכן בגן עדן

שכר ועונש

חלוק

החלוק המבריק

חמישה בנים

איש חסיד היה

חנה

נתן דצוציתא

חסדאי קרשקש (רבי)

זמן הגאולה

חסיד

איש חסיד היה

בעל הצדקה

החסיד וההגמון

החסיד שהתעשר

החסיד שניצל ממוות

מעשה בחסיד

חרב

גבורת יואב בן צרויה

חרב חוצצת בין בני זוג

אהבתו של תלמיד חכם

טלית

החסיד שהתעשר

יהודה החסיד (רבי)

החסיד וההגמון

יהויכין

מעשה ביכניהו המלך

יהושע בן חנניה (רבי)

החלוק המבריק

שכר ועונש

יואב בן צרויה

גבורת יואב בן צרויה

יוחנן (רבי)

רבי יוחנן

יולדת

המוהל

יוצר לראש השנה

האפיפיור היהודי

מעשה ברבי שמעון הגדול

יכניהו

מעשה ביכניהו המלך

יער דבי עילאי

רבי יוחנן

יצר הרע

נתן דצוציתא

ירושה

היורש האמיתי

כומר

וצדקתך

כלב

רבי יוחנן

כלה מצילה את בעלה בליל החופה

מעשה ברבי ראובן

לימוד תורה

האשה שנסקלה

מעשה ירושלמי

לשון בהמות ועופות

רבי יוחנן

לשון הרע

לשון הרע

מגנצה

האפיפיור היהודי

מעשה ברבי שמעון הגדול

מוהל

המוהל

מחשמה (מלכת הנמלים)

מעשה הנמלה

מכירה לעבדות

החלוק המבריק

מלאך

החלוק המבריק

מלאך המוות

בן סבר

הרוצחים ועונשם

והלך לפניך צדקך

מעשה ברבי ראובן

מלאכי חבלה

הרוצחים ועונשם

מלחמה

גבורת יואב בן צרויה

מלך

איש חסיד היה

ביטול הגזירות

גבורת יואב בן צרויה

האשה שהגיעה לגיהינום

החסיד שניצל ממוות

הרוצחים ועונשם

וצדקתך

מעשה בתינוק שנשבה

רבי יוחנן

שכר ועונש

שני החברים

מעשה הנמלה

מלך מוצא להורג

גבורת יואב בן צרויה

מלכה

רבי יוחנן

מלכת הנמלים

מעשה הנמלה

מס קבורה

רקיון-פרעה

מעשה ירושלמי

מעשה ירושלמי

מפתח

המוהל

מצווה

שכר ועונש

מצור

גבורת יואב בן צרויה

משפט

האשה שנסקלה

הביצה השלוקה

חבר אמת

משפט שלמה

משפט שלמה

מת מדבר

הפיקדון

מתתיה בן חרש

ביטול הגזירות

נבוכדנצר

מעשה ביכניהו המלך

נברש (שם מקום)

זמן הגאולה

ניאוף

האשה שהגיעה לגיהינום

היורש האמיתי

וצדקתך

לשון הרע

נידה

מעשה ביכניהו המלך

נישואין

אהבתו של תלמיד חכם

לשון הרע

מעשה ברבי ראובן

רבי יוחנן

שכן בגן עדן

נישואין בין אדם לשד

המוהל

מעשה ירושלמי

נמלה

מעשה הנמלה

נס

ביטול הגזירות

זמן הגאולה

נפח

גבורת יואב בן צרויה

נשיקה

מעשה ירושלמי

נשר

מעשה הנמלה

נתן דצוציתא

נתן דצוציתא

סוחר

הפיקדון

סליוס הרשע

האפיפיור היהודי

סעודת מצווה

המוהל

ספינה

אהבתו של תלמיד חכם

האשה שנסקלה

ביטול הגזירות

ספר בראשית

מעשה בתינוק שנשבה

סקילה

האשה שנסקלה

עבד

איש חסיד היה

עבודת אלילים

מעשה בתינוק שנשבה

עד שקר

האשה שנסקלה

עולם הבא

האפיפיור היהודי

נתן דצוציתא

עולם הזה

נתן דצוציתא

עורב

רבי יוחנן

עיוור

והלך לפניך צדקך

שכר ועונש

עמלק

גבורת יואב בן צרויה

עני

אהבתו של תלמיד חכם

איש חסיד היה

אמונה

החסיד שהתעשר

עצלן

לשון הרע

עקיבא (רבי)

נתן דצוציתא

עקרב

רבי יוחנן

עשיר

אהבתו של תלמיד חכם

אמונה

האשה שהגיעה לגיהינום

עשרה בנים

היורש האמיתי

מעשה בחסיד

פיקדון

הפיקדון

פיתוי

האשה שנסקלה

פסח

אהבתו של תלמיד חכם

רבי יוחנן

פרעה

רקיון-פרעה

צדקה

איש חסיד היה

החלוק המבריק

החסיד שהתעשר

המוהל

והלך לפניך צדקך

שכן בגן עדן

צוואה

היורש האמיתי

וצדקתך

רבי יוחנן

צרעת

אהבתו של תלמיד חכם

האשה שנסקלה

קורפו

זמן הגאולה

קידוש השם

האפיפיור היהודי

קינסלי או קינסרי (שם מקום)

גבורת יואב בן צרויה

קמצן

בעל הצדקה

המוהל

קצב

שכן בגן עדן

ראובן (רבי)

מעשה ברבי ראובן

ראובן בן אצטרובלי (איסטרובלי) (רבי)

ביטול הגזירות

ראי קסמים

מעשה ברבי שמעון הגדול

רגנשבורג

החסיד וההגמון

רופא

האשה שנסקלה

ריפוי צרעת

אהבתו של תלמיד חכם

רמיראט שר השדים

מעשה הנמלה

רצח

הרוצחים ועונשם

לשון הרע

רקיון

רקיון-פרעה

שבויה

שכן בגן עדן

שבועה

מעשה ירושלמי

שבירת כלי זכוכית

ביטול הגזירות

שד

ביטול הגזירות

האשה שהגיעה לגיהינום

המוהל

הפיקדון

מעשה ירושלמי

משפט שלמה

שדאד בן עאד (מלך)

מעשה הנמלה

שדה

מעשה ירושלמי

שדין יהודאין

מעשה ירושלמי

שודד

האשה שנסקלה

הרוצחים ועונשם

שחמט

מעשה ברבי שמעון הגדול

שיכור

השיכור

שכן בגן עדן

שכן בגן עדן

שכר ועונש

האשה שהגיעה לגיהינום

האשה שנסקלה

החלוק המבריק

הרוצחים ועונשם

והלך לפניך צדקך

שכר ועונש

שלוש בנות

לשון הרע

שלושה בנים

לשון הרע

שלמה

הביצה השלוקה

משפט שלמה

מעשה הנמלה

שמות קדושים

החסיד וההגמון

שמעון בר יוחאי (רבי)

ביטול הגזירות

שמעון הגדול (רבי)

האפיפיור היהודי

מעשה ברבי שמעון הגדול

שני אחים

אהבתו של תלמיד חכם

שני בנים

השיכור

שפיפון בן ליש

בן סבר

שׂר

אמונה

שר השדים

מעשה הנמלה

תינוק שנשבה

האפיפיור היהודי

מעשה ברבי שמעון הגדול

מעשה בתינוק שנשבה

מעשה בתינוק שנשבה

תלמיד חכם

אהבתו של תלמיד חכם

תנין

בן סבר

תענית חלום

המוהל

תפילה

החסיד שהתעשר

החסיד שניצל ממוות

תפילת שדים

מעשה ירושלמי