מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

94470 ערך מספר

debasho adv./prep.

מתחת, תחת

ayí debasho

בקבר

darse debasho

השפיל עצמו

debasho en basho

צבוע, מתחסד

debasho mano/debasho a mano

בחשאי בסתר, ''מתחת לשולחן''

estar debasho de otro

להיות כפוף למישהו

kedar debasho/no salir de debasho

לא לעמוד בהתחייבויות/במשימה/בתקציב, לכרוע תחת המעמסה

meterse debasho de devda

להכנס לחובות תוך מחוייבות לשלם

no keda debasho

לא נופל ממישהו אחר, עומד היטב במשימה

tomar a uno de debasho

לשלוט במישהו, לשעבד אותו

debasho la meza

מתחת לשולחן

debasho la kapa del sielo

בכל רחבי היקום

adebasho

3090

פתגמים

Debasho de mi manto, al rey mato

Diez anyos in kadenas i no uno debasho de tierra

Este ombre es derecho, los derechos stan aya adebasho

A dipasho del sielo non ay koza mueva

Kuando muncho marineros salen afuera, guarda tu ija debasho la eskalera

Enriva lisho lisho, adebasho medra i pisho

Nada non keda eskondido adibasho de sielo

La mana esta debasho del alma

Ke se unda adebasho la tierra

Uno en papo, otro debasho el sovako

שירה קלאסית ודרמה

de Reitron, de debasho de la kuesta del arvoleado (Odisea)

קופלאס

kon sevoyas revanadas debasho de una kasuela, (Gizados de berendjena, siglo 18)

I kriastes a el ombre, todo debasho pozistes (Donme, sig 18)

gran kavod eya tenia de estar debasho de la siya, muncho sar eya sentia de venir a la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

i kuando la luna viene debasho de el sol estonses la luna se eskurese, i kuanto mas se alondja la luna de el sol de su klaredad va tomando (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)

ספרות תורנית

Non porna ningun gizado debasho de la kama o de el lecho (Shevet musar, Const. 1740)

I fue komo paso Aleksandros toda tierra de Paras debasho de su poder, (Ben Gorion, 1743)

Ansi van a tener el kudiado i el tino en los de debasho de eyos por azer kumplir kada uno a su grado. (M''L Kantar de los Kantares,1899)

en loke enpesaron a kavakar el monturo oyeron gritos de debasho dela tierra (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

ayi se arrapavan en akel dia i echavan los kaveyos en la lumbre debasho la kaldera (Meshivat nefesh I , Const. 1743)

ke si afilu avia algun muerto debasho, no enbarasava, ke el lugar vazio estajava i no suvia la tum'a (Meshivat nefesh I , Const. 1743)

תנ"ך, משנה ומדרש

Ke vantaje ay a el varon, despues ke muere, de todo su travajo ke travaja debasho de el sol en el mundo el este, (Koelet Targum,1744)

Su izkierda esta debasho de mi kavesa i su derecha me abrasa (Biblia, Const. 1873)

I akosto los sielos i desendio, i tinievlas debasho de sus pies (Biblia, Const. 1873)

i kuarenta armirezes de plata izo debasho de vente las tavlas (Biblia, Const. 1547)

porke komo boz de espinos debasho de la oya ansi rizo del loko. i tambien esto nada. (Biblia, Viena 1841)

i apersuro i desvaino la espada ke tenia debasho de sus vestidos i se la puzo en la garganta de Yosef (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

רומנים ועיתונות

empeso a eskarvar todos los eskondidijos el avrio todos los kashones eskarvo los vestidos i parvino a la fin a topar las yaves debasho del kavesal (El prove doktor, Const. 1904)

debasho del nombre minerales se kompreenden todas las kozas inorganikas (La eskalera, Const. 1888)