מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

890 ערך מספר

abismo m.

תהום

echar al abismo

לזרוק לתוהו, להרוס, לזרות לרוח

kaer al abismo

להתנוון, להדרדר

abizmo

1030

avismo

52540

פתגמים

Si un siego gia otro siego, al abizmo van luego

שירה קלאסית ודרמה

Simientos El pozo al abismo mudo (Gaon, Poezias)

Nos entrimos en un abizmo ke es fuerte de salir. (Rinio, 1906)

el paiz esta yena de eshpiones, el keda ainda en las tinievlas del despotizmo, basho un govierno suzio i ladron, ke lo esta yevando al avizmo (El Triomfo de la Djustisia, Sal 1921)

קופלאס

Munchos anyos estuvimos eskondidos / i en el abizmo estuvimos undidos / kuando un grande djudio la bandiera keria alsar / Ah! Lo yevo la muerte sin su dezeo alkansar (La Amerika, 1916)

תנ"ך, משנה ומדרש

i a su lugar enbeve, i anda kamino del avismo, i esclarese a la manyana del lugar ke el puzo de ayi de ayer. (Koelet Targum,1744)

E la palabra salia e fendia los ҫielos e los abismos, e en las quatro partes del mundo los ҫielos se enclinaron, e los montes fuyeron, e las mares se enturbiaron, e los linajes se touieron, (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)

me rodearon las aguas asta el alma, el abismo me arrodeo, el djunko se apreto a mi kavesa (Biblia, Const. 1873)

de ayi el pastor, la piedra de Yisrael: del Dio de tu padre, i el te ayudara, i de Todopoderozo, i el te bendizira, kon bendisiones de los sielos de arriva, kon bendisiones del abismo ke yazie abasho, kon bendisiones de los pechos i de la bulba. (Biblia, Const. 1873)

I de Yosef disho: bendicha de A' sea su tierra, de la mejoria de los sielos, el rosio, i del abismo ke yaze abasho, i de la mejoria de los renuevos del sol, i de la mejoria del produkto de las lunas, i de la kavesera de los montes antiguos, i de la mejoria de las kuestas de siempre, i de la mejoria de la tierra i su inchimiento, i de la buena veluntad del ke moro en la sarza; (Biblia, Const. 1873)

de ayi el pastor, la piedra de Yisrael: del Dio de tu padre, i el te ayudara, i de Todopoderozo, i el te bendizira, kon bendisiones de los sielos de arriva, kon bendisiones del abismo ke yazie abasho, kon bendisiones de los pechos i de la bulba. (Biblia, Const. 1873)

I de Yosef disho: bendicha de A' sea su tierra, de la mejoria de los sielos, el rosio, i del abismo ke yaze abasho, i de la mejoria de los renuevos del sol, i de la mejoria del produkto de las lunas, i de la kavesera de los montes antiguos, i de la mejoria de las kuestas de siempre, i de la mejoria de la tierra i su inchimiento, i de la buena veluntad del ke moro en la sarza; (Biblia, Const. 1873)

רומנים ועיתונות

Esta vez vido en su esfuenyo tredje gameyos bolando en el aire i otros tredje abashando al abizmo. (Otniel Hodja, 2002)

El adjunta ke no es djusto ke kon la fuersa de la moneda, enganie al padre i a la ija i los ovliga echarsen siegamente al abismo. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

yo arivi al bodre del abizmo (uchurum), kale perkurar de eskapar del perikolo, kale salvar i vo provar, si me kaygo al uchurum, tanto negro (beter) para mi (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)