מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

8580 ערך מספר

agro adj.

חמוץ; כינוי לאדם מחוספס, רגזן, מחמיץ פנים, ממורמר

agro i dulse

חמוץ-מתוק

agro por agro

חמוץ מאוד

agro vinagre

חמוץ מאוד, חמוץ כחומץ

responder agro

לתת תשובה חמוצה, לענות בחמיצות פנים

agrio

8510

פתגמים

Ken dize ke su yegurt es agro

קופלאס

De suyo se meldava la eskritura porke el Dio de la altura aze gran milagro abate ombre agro (Purim, De-Fes, sig. 18)

ספרות תורנית

ke tenga kavana en entinyendo el apio en el agro o en la agua i sal por la lichua ke va entinyir [...] (El gid, Istanbul 1967)

תנ"ך, משנה ומדרש

Kien aprende de los chikos es komo si komiera uvas agras i biviera vino del lagar (Tefilat Imanuel, 1924)