מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

8290 ערך מספר

agráz/agrás

ענבי בוסר, ענבים חמוצים; אוכל חמוץ; כינוי לאדם ''חמוץ''

agra

8020

algraz

16440