מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

7995 ערך מספר

agozar (2) cf. gozar

gozar (de) v.

204950