מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

7810 ערך מספר

agizar (fr.) v.

השחיז, חידד

aguzar

9450

פתגמים

Fierro kon fierro se aguza

קופלאס

Rogo, senyor padre, bueno de atarme i el kuchio aguza antes de kortarme. (Puertas de veluntad)

de el kuchiyo mi alma djimira rogo aguza mi padre el kuchiyo i mi atadero enreiziar / i la ora de ensender el fuego i mi karne adrira / toma kontigo lo ke de la siniza kedara / dezilde a Sara: esto kedo de Yits.hak (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)

רומנים ועיתונות

la alegria del espion era sin mezura i se aguzava los dientes de antes pensando a la paga ke teneria de arresivir (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)