מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

7680 ערך מספר

agayas f. pl.

שקדים (בגרון)

se abolían las agayas

המחיר גבוה מדי (קשה לבלוע אותו)

apretar las agayas a uno

לדחוק מישהו אל הקיר, ללחוץ עליו

apretarse las agayas

להיות לחוץ מבחינה כספית

agaleyas

7640