מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

74970 ערך מספר

bolo m.

טיסה, מעוף, התעופפות

bolo charter

טיסת שכר

bolo de observasión

טיסת תצפית

echarse un bolo

להגיע בקפיצת הדרך, להגיע במהירות

en un bolo

במעוף אחד, במהירות, תוך זמן קצר

abolo

1260

שירה קלאסית ודרמה

komo una ave en alto bolo; i koraje i huersa (Odisea)