מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

7260 ערך מספר

afrito adj.

משולל, חסר, מנוע, מקופח; מסכן, נענה, מעונה; מתאווה ל-, רעב ל-, משתוקק; ילד רע

afriito

7200

קופלאס

apiadame en el presio, ke el alma tengo afrita. (Toledo, Koplas de Yosef)

-''akeya korkovadika kon el alma muy afrita, (Toledo, Koplas de Yosef)