מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

7240 ערך מספר

afrisión f.

מניעה, מחסור; ענות, עינוי, סבל, ייסורים, עוני

afriisión

7180

שירה קלאסית ודרמה

Sin entender ke sus puevlo esta en gran perikolo i afliksion. (La segunda Ester, 1911)

קופלאס

Shorrada se entra oy kon esta grande gerra / djidio, turko i goy kaye muerto en tierra / la mizeria aki entra / i se yeva afriision / kuando avra eskapasion / de esta matasina / ke trayen las ruvinas (La Amerika, 1915)

se apiado el Dio de ver muesra afriision / estavamos kon tanta pasion / se tomo kon todo el mundo de nasion / tal mamzer no vidi yo (manus. Teza, 1820)

ספרות תורנית

I todo modo de proveza i afrision i dezeamientos malos (Tefilat kol Pe,1891)

estos no se yaman ? dias buenos, se yaman dias de afriision (Pele Yoets I, Viena 1870)

רומנים ועיתונות

Fue un tiempo de afriision i de angustia para todos los djidios ke moravan estonses en la Berbe­ria i en el Levante. (Vaye de los yoros, 1935)

ombres de alto boy fueron matados, i fue un tiempo de afriision para Yaakov. (Vaye de los yoros, 1935)