מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

72250 ערך מספר

blokar (fr.) v.

עצר, עיכב, חסם, נעל, בלם,צר (שם מצור)

ablokar

1110

שירה קלאסית ודרמה

ma Dio ke domina i su poder bloka (Gaon, Poezias)

ספרות תורנית

ribi Shabetay fue ovligado de fuyirse a pie a Lublin porke el kruel Hemelniski i su trupa ablokaron la sivdad [...] (El gid, Istanbul 1967)

kuando el emperador romano Titus bloko Yerushalayim por destruirla bivia el grande savio raban Yohanan ben Zakay, este savio de grande valor vido ke todo era pedrido (manus. Vitali Varon, Const. 1948)