מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

6810 ערך מספר

afolgarse v. refl.

התרווח

afolgantarse

6790