מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

67690 ערך מספר

bezba f.

דבורה; צרעה, דבור

azerse bezba

'להפוך לדבורה'' - לחזור בלי הרף, בעקשנות

bezba detrás de la oreja

'דבורה באוזן'' - אדם טורדני ומעצבן בתלונותיו ודרישותיו

abezba

810

abizba

1020

besba

66650

bizba

71240

ספרות תורנית

Moshkas, bizbaz i semejantes no las puede apanyar en shabat. Tambien es defendido de meter ratonera (kapandja) o kura de tosigo (zehir) para apanyar ratones [...] (El gid, Istanbul 1967)