מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

5840 ערך מספר

afermoziguar v.

ייפה, קישט, שיפר

afermozear

5810

aformozear

6890

aformoziguar

6900

ספרות תורנית

ke todos los mundos lo alavan a El i los malahim, i el sol, la luna, i las estreyas, todos alavan i aformuziguan a su nombre el grande (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

i kuantos savios grandes de umot 'ha-olam alavavan i aformoziguavan al Sh.Yit. ke krio tal djente kunplida de daat (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

תנ"ך, משנה ומדרש

Yerva shavonal porke eya vinia? Para aformoziguar kon eya a la unya por ke fuera fuerte. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)