מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

5670 ערך מספר

afeite m.

קישוט, עיטור; איפור

afeites .

איפור, פוך

afiete

6010

קופלאס

Tamar no demandava kolor ni afeite no menos se untava dingun azeite (Purim, De-Fes, sig. 18)

De ver los sarayes komo van sin djente, las kokonas de eyos no meten afeites; de ver a sus maridos kortados enfrente se van sufriiendo komo la azeite (Kalumnia de sangre, sig 18)

תנ"ך, משנה ומדרש

Ke metia afeite de oro sovre vuestros vestidos (Biblia, Const. 1873)

i se puso sovre la kavesa piedras presiozas enkastonadas kon oro, i se afeito su kara i su kuerpo kon modos de afeites de mujeres (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)