מכון מעלה אדומים

El Instituto Maale Adumimאוצר הלשון הספניולית (לאדינו) לדורותיה
המילון המקיף ההיסטורי

5110 ערך מספר

aedado m. & adj.

זקן, קשיש, בא בימים; מבוגר

persona aedada

אדם מבוגר

aidado

10100

aydado

54040

שירה קלאסית ודרמה

el aedado eroe, ke dizen ke mas el no viene (Odisea)

i una muchacha lo kuida aedada - le traye komida (Odisea)

רומנים ועיתונות

Andre, dezia el mas aedado, otra una ora i nozotros ya estamos en Paris. (Banyos de sangre, 1912)

un mansevo aedado de kaje 25 anyos akompanyado de un otro aedado apenas de 15 (Banyos de sangre, 1912)